Rapporten om utredningsresan angående Eritrea har publicerats

20.11.2019 10.55
Pressmeddelande

Två forskare vid Migrationsverkets landinformation gjorde en utredningsresa till Etiopien i maj 2019 för att skaffa uppgifter om Eritrea. Forskarna besökte Tigray-regionen nära gränsen till Eritrea samt huvudstaden Addis Abeba. Syftet med resan var att samla aktuell landinformation om Eritrea till stöd för beslutsfattandet vid Migrationsverket.

Forskarna utarbetade en rapport om resan. För rapporten intervjuades internationella organisationer, olika etiopiska aktörer samt eritreanska flyktingar och asylsökande som kommit till Etiopien. Rapporten fokuserar i synnerhet på

  • vilken påverkan fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopien har haft i Eritrea
  • läget på gränsen mellan Etiopien och Eritrea
  • eritreanska flyktingar i Etiopien.

Rapporten har publicerats på finska på vår webbplats.

Utredningsresan angående Eritrea var en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (Amif). Migrationsverket har gjort utredningsresor inom projektet regelbundet sedan år 2017.

Fakta: Forskningsdata om läget i de olika länderna som stöd för beslutsfattandet

  • Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland.
  • Information om läget i länderna samlas också på flera andra sätt än genom utredningsresor. Källorna består bland annat av FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.
  • Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sitt beslutsfattande. Landinformationsenhetens forskare deltar inte i beslutsfattandet eller i framställningen av de landspecifika riktlinjerna.
  • Du kan läsa mer om landinformation i vår informationsbank.
  • Läs mer om landforskarnas arbete i nyhetsrummet (på finska).

Ytterligare information till medier

Pressmeddelande