Hyppää sisältöön

Kausityölupien hakemusmäärät laskussa – tilapäistä suojelua saaneet ukrainalaiset työskentelevät maatiloilla

Julkaisuajankohta 9.6.2023 12.11
Tiedote

Kausityöntekijöiden odotetaan jättävän tänä vuonna vähemmän hakemuksia kuin viime vuonna. Työvoimaa on kuitenkin ollut hyvin saatavilla.

Joka kesä Suomen marja- ja vihannesviljelmillä ja maatiloilla työskentelee tuhansia ulkomaalaisia työntekijöitä. Suomeen on perinteisesti tullut kausityöntekijöitä erityisesti Ukrainasta.

Valtaosa kausityöntekijöistä tulee Suomeen töihin lyhyeksi jaksoksi kesällä. Jos kausityöntekijä tulee viisumivapaasta maasta, hän hakee Maahanmuuttovirastolta kausityötodistuksen, jolla voi työskennellä Suomessa 90 päivää. Viisumivelvollisesta maasta tuleva kausityöntekijä hakee puolestaan kausityöviisumia Suomen edustustoilta. Jos kausityöntekijän työsuhde on pidempi, hän tarvitsee kausityöntekijän oleskeluluvan Maahanmuuttovirastolta. EU-kansalaiset eivät tarvitse erillistä kausityölupaa.

– Hakemusmäärät ovat maltillisia edellisvuosiin verrattuna, ja arvioimme, että etenkin lyhytaikaiseen työskentelyyn tarkoitettuja kausityötodistuksia haetaan tänä kesänä aikaisempaa vähemmän, kertoo lupa- ja kansalaisuusyksikön kausityö-tulosalueen johtaja Mikko Keski-Nirva.

Vuonna 2022 kausityöntekijät jättivät 5 209 todistuspyyntöä. Tänä vuonna todistuspyyntöjen määrän arvioidaan asettuvan noin kolmeen tuhanteen. Lisäksi kausityöntekijät hakivat 1 600 oleskelulupaa Suomeen. Tänä vuonna hakemusmäärän odotetaan olevan hieman viime vuotta pienempi.

Ukrainalaiset ovat perinteisesti olleet suurin hakijaryhmä kausityötodistuksissa, ja heidän osuutensa on tänäkin vuonna 87 % kaikista todistuspyynnöistä. Lisäksi Ukrainasta paenneet, tilapäistä suojelua hakeneet ja saaneet, voivat työskennellä vapaasti missä tahansa tehtävissä. Viime vuonna ja tammi-toukokuussa tänä vuonna tilapäistä suojelua on myönnetty yhteensä 53 886 Ukrainasta paenneelle.

– Ukrainalaiset työllistyvät edelleen kausitöihin, mutta heistä suuri osa oleskelee Suomessa tilapäisen suojelun statuksella, jolloin he eivät tarvitse erikseen kausityötodistusta, kertoo Keski-Nirva.

Työvoimaa entistä paremmin saatavilla

Vaikka hakemusten määrä on laskussa, työnantajajärjestöiltä saatujen tietojen mukaan kausityövoiman saatavuus on ollut parempi kuin viime vuosina. Kausityöntekijöitä palkataan Suomessa puutarha-, maatalous- ja metsäalan töiden lisäksi esimerkiksi matkailu- ja ravitsemusalalle.

Kausityötodistusta on tammi-toukokuussa hakenut 1 830 kausityöntekijää, ja he tulevat etenkin Ukrainasta, Moldovasta ja Serbiasta. Oleskelulupaa kausityön perusteella on hakenut 805 työntekijää, jotka tulevat etenkin Vietnamista, Kambodzhasta ja Thaimaasta.

Kausityöntekijöiden hakemusten käsittelyssä hyödynnetään osa-automaatiota, joka tehostaa hakemusten käsittelyä. Käsittelyajat ovat laskeneet, päätöksen todistuspyyntöön saa keskimäärin 18 päivässä (2022: 39 päivää) ja oleskelulupahakemukseen 45 päivässä (2022: 61). Oleskeluluvan käsittely kestää todistuspyyntöä kauemmin, koska se vaatii käynnin Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Maahanmuuttoviraston tavoite on, että kaikki työperusteiset oleskeluluvat käsitellään kuukaudessa vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Työnantajien kannattaa käyttää Enter Finland -verkkopalvelua työehtojen täyttämiseen. Kun koko hakemus on tehty verkossa, sen käsittelyaika lyhenee ja työntekijä saa päätöksen nopeammin, kertoo Keski-Nirva.

Lisätietoja medialle

Lehdistötiedote