Kysely: Turvapaikanhakijat tyytyväisempiä vastaanottokeskuksiin kuin vuosi sitten

14.1.2020 14.22
Tiedote

Turvapaikanhakijat ovat aiempaan tyytyväisempiä vastaanottokeskuksiin. Tämä selviää asiakaspalautteesta, jonka Maahanmuuttovirasto on kerännyt asiakkailta. Kysely on osa vastaanottojärjestelmän valvontatoimia ja mahdollisuus saada palautetta vastaanottokeskusten asiakkailta.

Kyselyyn vastasi tänä vuonna 1407 turvapaikanhakijaa 33 vastaanottokeskuksessa. Tämän lisäksi kyselyssä oli mukana 6 yksintulleiden alaikäisten keskusta, joista kyselyyn vastanneita oli 52.

Kyselyn aiheita olivat turvallisuuden tunne vastaanottokeskuksessa, asiakkaiden tasavertainen kohtelu, työntekijöiden saatavuus ja asiakkaiden kohtelu.

Asiakkaat voivat luottaa vastaanottokeskuksen henkilökuntaan

Asiakkaat kokevat, että hyvä kohtelu työntekijöiden suunnalta on lisääntynyt. Kohtelu on koettu myös tasaveroisemmaksi kuin edellisenä vuonna, ja luotto henkilökuntaan on kasvanut.

Asiakkaat kokivat pääasiassa, että työntekijät kohtelevat heitä hyvin ja he olivat tyytyväisiä vastaanottokeskuksessa saamaansa kohteluun. Ystävällisen ja kunnioittavan kohtelun kerrottiin merkitsevän paljon ja vähentävän stressiä. Avoimissa vastauksissa esiintyi kuitenkin myös vastakkaisia mielipiteitä

Alaikäisten toiveissa oli, että henkilökunta kuuntelisi enemmän nuorten mielipiteitä esimerkiksi ruoan ja liikunnan suhteen.

Vuoteen 2018 verrattuna turvallisuuden tunne oli kyselyn mukaan hiukan laskenut. Turvallisimmaksi vastaanottokeskuksen kokivat pääsääntöisesti lapset ja naiset.

Ryhmätoiminta ja aktiviteetit saivat kiitosta

Suomenkielen opetus ja asiakkaita aktivoivien toimintojen pariin ohjaaminen niin keskuksen sisällä kuin keskuksen ulkopuolelle koettiin hyviksi asioiksi. Harrastustilat, kuntosali ja sauna olivat turvapaikanhakijoille tärkeitä.

Järjestettyä ohjelmaa ja aktiviteettia olisi kaivattu enemmän sekä aikuisille että lapsille. Moni asiakas kaipaisi myös lisää apua työnhakuun ja henkilökohtaista aikaa työntekijöiltä. Osa toivoi apua oman osaamisensa hyödyntämiseen ja olisi halunnut olla hyödyksi vastaanottokeskukselle.

Kyselystä saatua palautetta käytetään hyödyksi vastaanottopalveluiden kehittämisessä.

Lue kyselyn yhteenveto:

Aikuisten ja perheiden yksiköiden asiakaspalautteen yhteenveto

Alaikäisyksiköiden asiakaspalautteen yhteenveto

Lisätietoa medialle

Perheet: ylitarkastaja Kati Vahtera, puh. 0295 433 080
s-posti: [email protected]

Alaikäisyksiköt: ylitarkastaja Jaana Karhu, puh. 0295 433 164
s-posti: [email protected]