Meny

Enkät: Asylsökande mer nöjda med förläggningar än för ett år sedan

14.1.2020 14.22
Pressmeddelande

Asylsökande är mer nöjda än tidigare med förläggningarna. Detta framgår av klientresponsen som Migrationsverket har samlat in från klienterna. Enkäten är en del av tillsynsverksamheten för mottagningssystemet och den ger en möjlighet att få respons från förläggningarnas klienter.

Enkäten besvarades i år av 1407 asylsökande på 33 förläggningar. I enkäten deltog dessutom 6 förläggningar för ensamkommande minderåriga där 52 svarade på enkäten.

I enkäten tillfrågades klienterna om känslan av säkerhet i förläggningen, jämlikt bemötande av klienter samt om de anställdas tillgänglighet och bemötande av klienter.

Klienterna kan lita på förläggningens personal

Klienterna upplever att ett bra bemötande från de anställdas sida har ökat. Bemötandet har även upplevts som mer jämlikt än förra året och tilliten till personalen har ökat.

Klienterna upplevde huvudsakligen att de anställda bemöter dem bra och de var nöjda med bemötandet som de får på förläggningen. Man berättade att ett vänligt och respektfullt bemötande betydde mycket och minskade stressen. I de öppna svaren förekom dock även motsatta åsikter.

De minderåriga önskade att personalen skulle lyssna mer på de ungas åsikter om till exempel mat och idrott.

Jämfört med år 2018 hade känslan av säkerhet minskat en aning enligt enkäten. Det var huvudsakligen barn och kvinnor som upplevde att förläggningarna var säkra.

Gruppverksamhet och aktiviteter berömdes

Undervisningen i finska samt vägledning till aktiverande verksamhet såväl på förläggningen som utanför den upplevdes positivt. Hobbylokaler, gym och bastu var viktiga för asylsökande.

Ordnade program och aktiviteter hade man önskat mer för både vuxna och barn. Många klienter önskade även mer hjälp i arbetssökning och personlig tid av de anställda. Vissa önskade hjälp med att utnyttja det egna kunnandet och skulle ha velat vara till nytta på förläggningen.

Responsen som erhölls med enkäten kommer att utnyttjas vid utvecklingen av mottagningstjänsterna.

Läs sammanfattningen av enkäten:

Sammanfattning av klientrespons från enheterna för vuxna och familjer (på finska)

Sammanfattning av klientrespons från enheterna för minderåriga (på finska)

Ytterligare information för medier

Familjer: överinspektör Kati Vahtera, tfn 0295 433 080
e-post: [email protected]

Enheter för minderåriga: överinspektör Jaana Karhu, tfn 0295 433 164
e-post: [email protected]

Viimeisimmät