Hyppää sisältöön

Näin ulkomaalaislaki muuttuu 1.6.2019 alkaen

Julkaisuajankohta 28.5.2019 9.29
Tiedote

Ulkomaalaislain muutokset koskevat turvapaikanhakijoiden jättämiä uusintahakemuksia, matkustusasiakirjojen haltuunottoa, perheenyhdistämistä ja työvoiman saatavuusharkintaa.

Lisäksi turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta täsmennetään. Muutokset astuvat voimaan 1.6.2019.

Turvapaikanhakijalla pitää olla syy, miksi hän ei ole esittänyt uusia perusteita aiemmin

Kun turvapaikanhakija jättää uusintahakemuksen, hän voi kertoa uusia perusteita hakemukselleen. Hakijalla pitää olla jatkossa jokin syy sille, miksi hän ei ole esittänyt perusteita aiemmin. Syyn pitää olla sellainen, ettei hakija ole itse voinut vaikuttaa siihen.

Viranomainen voi tarvittaessa ottaa haltuunsa turvapaikanhakijan matkustusasiakirjan

Laissa tarkennetaan myös turvapaikanhakijan matkustusasiakirjan haltuunottoa. Jatkossa viranomainen voi ottaa haltuunsa turvapaikanhakijan passin tai muun matkustusasiakirjan siihen asti, että turvapaikanhakija saa oleskeluluvan tai hän poistuu maasta.

Maahanmuuttovirasto huolehtii siitä, että turvapaikanhakija pystyy todistamaan henkilöllisyytensä, vaikka hänen matkustusasiakirjansa olisi otettu haltuun.

Turvapaikkaprosessin aikana täysi-ikäistynyttä hakijaa pidetään alaikäisenä perheenyhdistämishakemuksessa

Jos turvapaikanhakija on saapunut Suomeen alle18-vuotiaana, häntä pidetään perheenyhdistämishakemuksessa alaikäisenä, vaikka hän olisi ehtinyt tulla täysi-ikäiseksi hakuprosessin aikana. EU:n tuomioistuin on jo aiemmin tehnyt tämän linjauksen, ja Maahanmuuttovirasto on noudattanut sitä. Nyt linjaus kirjataan lakiin.

Perheenyhdistämistä pitää hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun turvapaikanhakija on saanut kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen.

Kaikille ulkomaalaisille ammatinvaihtajille ei tehdä enää saatavuusharkintaa

Jatkossa TE-toimisto ei tee enää saatavuusharkintaa, jos ulkomaalainen työntekijä on työskennellyt vähintään vuoden Suomessa työntekijän oleskeluluvalla ja hän haluaa vaihtaa ammattia. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sitä, että TE-toimisto arvioi, olisiko työpaikkaan saatavissa Suomesta työntekijää.

Työntekijän oleskeluluvan hakuprosessi on kaksivaiheinen: ensin TE-toimisto tekee saatavuusharkinnan ja osapäätöksen. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.