Hoppa till innehåll

Så här ändras utlänningslagen den 1 juni 2019

Utgivningsdatum 28.5.2019 9.29
Pressmeddelande

Ändringarna i utlänningslagen gäller nya ansökningar som asylsökande lämnar in efter en tidigare ansökan, omhändertagande av resedokument, familjeåterförening och prövning av tillgången på arbetskraft.

Dessutom preciseras bestämmelserna om asylsökandes rätt att arbeta. Vi kommer att informera separat om dessa preciseringar. Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2019.

Det ska finnas en orsak till att asylsökanden inte har lagt fram de nya grunderna tidigare

När en asylsökande lämnar in en ny ansökan efter en tidigare ansökan, ska han eller hon motivera sin ansökan med nya grunder. I fortsättningen ska det finnas en orsak till att asylsökanden inte tidigare har lagt fram dessa grunder. Orsaken måste vara sådan som är oberoende av sökanden.

Myndigheterna kan vid behov omhänderta asylsökandens resedokument

I lagen preciseras också bestämmelserna om omhändertagande av asylsökandens resedokument. I fortsättningen kan myndigheterna omhänderta asylsökandens pass eller andra resedokument och behålla det tills asylsökanden beviljas uppehållstillstånd eller lämnar landet.

Migrationsverket ser till att asylsökanden även i fortsättningen kan styrka sin identitet, även om hans eller hennes resedokument har omhändertagits.

En sökande som blir myndig under asylprocessen betraktas som minderårig i ansökan om familjeåterförening

Om en asylsökande har anlänt till Finland som minderårig, betraktas asylsökanden som minderårig i ansökan om familjeåterförening, även om han eller hon har hunnit bli myndig under ansökningsprocessen. EU-domstolen har redan tidigare beslutat om denna riktlinje som Migrationsverket har iakttagit. Nu tas denna riktlinje in i lagen.

Ansökan om familjeåterförening ska lämnas in inom tre månader från det att asylsökanden har fått beslutet om internationellt skydd.

Prövning av tillgången på arbetskraft gäller inte alla utlänningar som byter yrke

I fortsättningen gör arbets- och näringsbyrån inte längre en prövning av tillgången på arbetskraft om en utländsk arbetstagare har arbetat i Finland minst ett år med ett uppehållstillstånd för arbetstagare och vill byta yrke. En prövning av tillgången på arbetskraft innebär att arbets- och näringsbyrån bedömer om det finns arbetstagare i Finland för en arbetsplats.

Ansökningsprocessen för uppehållstillstånd för arbetstagare är tvådelad: efter en prövning av tillgången på arbetskraft fattar arbets- och näringsbyrån ett delbeslut. Efter detta behandlar Migrationsverket ansökan och fattar sitt beslut.