Hyppää sisältöön

Är du brittisk medborgare? Du måste ansöka om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet även om du beviljats permanent uppehållsrätt för EU-medborgare

2.11.2020 15.03

Alla brittiska medborgare måste ansöka om ny status enligt utträdesavtalet – även du som har beviljats ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare.

I Finland har utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU tidigare tolkats så att ny uppehållsrätt inte behöver sökas av den som har beviljats ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare i Finland. Nu har Europeiska kommissionen meddelat att Finlands tolkning av utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU till denna del har varit felaktig. 

Vi har även hittills rekommenderat att uppehållsrätten ändras till permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet eftersom detta gör det lättare att sköta ärenden i Finland och vid Schengens yttre gräns. Vi har emellertid meddelat att det inte är obligatoriskt för dig att ansöka om ändring av uppehållsrätten. Vi beklagar att våra tidigare anvisningar har varit felaktiga. 

Ansök om att din uppehållsrätt ändras till permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senast 30.9.2021

Du har ännu gott om tid att ansöka om att ditt intyg ändras till permanent uppehållsrätt. Ansökan är avgiftsfri för dig. Ansökningsblanketten finns på vår webbplats på adressen migri.fi/byte-av-permanent-uppehallsratt.  

Du kan ansöka om ändring av uppehållsrätten i Finland och utomlands. Om du befinner dig i Finland ska du boka tid via vår tidsbokningstjänst. Som kategori väljer du EU-registrering och som tjänst väljer du Brexit. Om du befinner dig utomlands ska du läsa anvisningarna och boka tid på webbplatsen finlandabroad.fi.

Om du inte ansöker om ändring av din uppehållsrätt senast 30.9.2021

Mer information

Inrikesministeriets meddelande: Alla britter bosatta i Finland måste ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet