Ändring av permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Ansökningsperioden för uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet har gått ut den 30 september 2021.

Du kan ansöka om ändring av permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet efter den 30 september 2021, om du har en grundad anledning till att du lämnar in din ansökan för sent och du har vistats i Finland som EU-medborgare före övergångsperiodens slut den 1 januari 2021.

För permanent uppehållsrätt krävs att du har vistats i Finland lagligen i fem år. Om du ännu inte har vistats i Finland oavbrutet i fem år vid utgången av år 2020, räknas din fortsatta vistelse efter övergångsperiodens slut med i din boendetid. I detta fall kan du få permanent uppehållsrätt senare. Du måste dock ändra din EU-registrering till en uppehållsrätt enligt utträdesavtalet även om du ännu inte vistats i Finland i fem år.

Om du vistas tillfälligt utomlands, kan du även utomlands avgiftsfritt ansöka om att intyget ändras till en uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter. Kontaktuppgifterna för din närmaste beskickning eller tillståndscenter hittar du på webbplatsen finlandabroad.fi.

Se till att du uppfyller följande villkor:

Så här behandlas din ansökan

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi.

2

Se till att du uppfyller villkoren för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

 • Om någon av bilagorna saknas, fördröjs handläggningen av din ansökan.
 • Du hittar en lista över bilagorna på denna sida och på ansökningsblanketten.
 • Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

4

Fyll i ansökan noggrant.

 • Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om du inte kan uträtta ärenden på elektronisk väg, använd pappersansökan.
 • Behandlingen av din ansökan fördröjs om Migrationsverket måste be dig att komplettera din ansökan.
 • Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden. Bifoga till din ansökan också alla nödvändiga bilagor som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent. Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.

5

Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen, en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

 • Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen på webben på adressen migri.vihta.com. Välj tjänstekategorin EU-registrering och tjänsten Brexit. Anvisningar om tidsbokning hittar du på sidan migri.fi/sv/sa-bokar-du-tid.
 • Om du har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet i e-tjänsten Enter Finland, ska du besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.
 • Om du ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet med en pappersansökan, ska du lämna in ansökan personligen och betala behandlingsavgiften vid ett serviceställe.
 • Om du ska besöka en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter, ska du läsa anvisningar och boka tid på webbplatsen finlandabroad.fi.
 • Ta med dig alla bilagor.
 • Alla sökandena ska vara närvarande då ansökan lämnas in. Om sökanden är ett minderårigt barn, ska hans eller hennes vårdnadshavare vara närvarande då ansökan lämnas in. Om barnets andra vårdnadshavare inte är närvarande då ansökan lämnas in, ska den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke till att barnet flyttar till Finland bifogas till ansökan. Det skriftliga samtycket kan vara fritt formulerat.
 • Alla sökande som är över sex år ska lämna sina fingeravtryck i samband med besöket.

6

Du får ett meddelande när ditt beslut är färdigt.

 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket under behandlingen av din ansökan.
 • Vi ber dig om mer information vid behov.

Bilagor

Följande dokument är obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
 • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
 • Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare

Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden.

 • Bifoga till din ansökan också eventuella bilagor som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent.
 • Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.

Ändring av permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare, Brexit_3

Fyll i webbansökan