Vastaanottojärjestelmän valvontaraportti 2019: Vastaanottokeskusten toiminta pääosin onnistunutta

29.5.2020 11.30
Tiedote

Aikuisten ja perheiden vastaanottokeskusten ja alaikäisyksiköiden toiminta on ollut pääosin onnistunutta viime vuonna. Maahanmuuttovirasto on julkaissut vuosiraportin vuoden 2019 vastaanottokeskusten valvontakäynneistä.

- Keskusten toiminta on pääosin vastannut ohjeistustamme ja vastaanottokeskukset selvästi haluavat toimia kunnolla ja oikein, kertoo vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Olli Snellman.

Maahanmuuttovirasto havaitsi vastaanottokeskusten toiminnassa vain vähän virheitä ja epäkohtia. Havaitut virheet koskivat esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtelua, vastaanottorahaan liittyviä menettelytapoja ja tietojärjestelmään tehtyjä kirjauksia. Näissä tapauksissa Maahanmuuttovirasto ohjasi keskuksia korjaamaan toimintatapansa. Valvonnassa tehdyt huomiot ovat myös osa keskusten lakkauttamisen yhteydessä tehtävää kokonaisarviota.

Vuonna 2019 Maahanmuuttovirasto teki yhteensä 105 erilaista valvontakäyntiä keskuksiin. Vastaanottokeskuksia oli vuoden 2019 lopussa kaikkiaan 40, joista 5 oli alaikäisyksikköjä.

Viime vuonna tehdyssä asiakaskyselyssä selvisi myös, että turvapaikanhakijat tyytyväisempiä vastaanottokeskuksiin kuin vuosi sitten.

Paljon tukea vastaanottokeskuksille

Vuonna 2019 vastaanottokeskukset tarvitsivat kohtuullisen paljon konsultaatiota Maahanmuuttovirastolta. Keskusten yhteydenotoissa korostuivat erityisesti asiakkaiden ja keskusten henkilöstön jaksamiseen, vaikeisiin asiakastilanteisiin ja asiakkaiden monipuolisiin palvelutarpeisiin liittyvät teemat. 

- Asiakkaiden tilanteet voivat olla vaikeita ja kompleksisia eikä niihin aina ole valmiita ratkaisumalleja. Haluamme valvovana viranomaisena aidosti johtaa ja tukea keskuksia arkisessa työssä, eikä vain selvitellä jälkikäteen mahdollisia puutteita tai virheitä, kertoo Snellman.

Neuvonnan ja ohjeistuksen lisäksi Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö pyrki vastaamaan keskusten tarpeisiin kehittämällä koko vastaanottojärjestelmän toimintaa useissa EU-rahoitteisissa AMIF-hankkeissa. Hankkeissa Maahanmuuttovirasto esimerkiksi kehitti vastaanottojärjestelmän mielenterveystyötä ja otti käyttöön Lapset puheeksi -menetelmän keskusten tekemässä lasten ja lapsiperheiden tukityössä.

Tutustu vastaanottojärjestelmän valvontaraporttiin.

Vastaanottojärjestelmän valvontaohjelma on uudistettu viime vuonna. Päivitetyn vastaanottojärjestelmän valvontaohjelman ja säilöönottoyksiköiden valvontaohjelman löydät osoitteesta migri.fi/vastaanottokeskukset

FAKTA: Maahanmuuttovirasto vastaa ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta

  • Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten käytännön ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Virastossa tehtävästä vastaa erityisesti vastaanottoyksikkö.
  • Vastaanottokeskuksia ylläpitävät Suomessa useat toimijat, kunnat, yritykset ja järjestöt.
  • Vastaanottokeskusten toiminnasta lisätietoa tietopankista

Lisätietoa medialle