Meny

Inspektionsrapport om mottagningssystemet 2019: Verksamheten på förläggningarna i huvudsak bra

29.5.2020 11.30
Pressmeddelande

Verksamheten på förläggningarna för vuxna och familjer samt på enheter för minderåriga har huvudsakligen varit bra förra året. Migrationsverket har publicerat årsrapporten för år 2019 om inspektionsbesöken vid förläggningarna.

- Verksamheten på förläggningarna har till största delen motsvarat våra anvisningar och förläggningarna vill tydligt agera ordentligt och korrekt, berättar Olli Snellman, chef för resultatområdet vid mottagningsenheten.

Migrationsverket uppmärksammade bara några fel och missförhållanden i verksamheten vid förläggningarna. De uppmärksammade felen rörde exempelvis osakligt bemötande av kund, förfarande angående mottagningspenning samt anteckningar i datasystemet. I dessa fall anvisade Migrationsverket förläggningarna att korrigera sin praxis. Iakttagelserna vid inspektionerna är samtidigt en del av helhetsbedömningen i samband med nedläggningen av förläggningar.

År 2019 genomförde Migrationsverket totalt 105 inspektionsbesök på förläggningarna. I slutet av år 2019 fanns totalt 40 förläggningar, varav 5 var enheter för minderåriga.
Enligt kundenkäten som gjordes förra året är asylsökande mer nöjda med förläggningarna än för ett år sedan

Mycket stöd för förläggningarna

År 2019 behövde förläggningarna relativt mycket konsultation av Migrationsverket. I kontakterna från förläggningarna betonades speciellt teman angående kundernas och personalens uthållighet, svåra kundsituationer och kundernas mångskiftande behov. 

- Situationerna med kunder kan vara svåra och komplicerade och det finns inte alltid färdiga lösningar för dem. Som tillsynsmyndighet vill vi på riktigt leda och styra förläggningarna i vardagens arbete, och inte bara reda ut eventuella brister eller fel i efterhand, berättar Snellman.

Utöver rådgivning och anvisningar strävar Migrationsverkets mottagningsenhet efter att svara på förläggningarnas behov genom att utveckla verksamheten i mottagningssystemet i flera EU-finansierade AMIF-projekt. I projekten utvecklade Migrationsverket exempelvis mottagningssystemets arbete för mental hälsa och införde metoden Föra barnen på tal i stödarbetet för barn och barnfamiljer

Läs inspektionsrapporten om mottagningssystemet (på finska). 

Tillsynsprogrammet för mottagningssystemet har förnyats förra året. Det uppdaterade tillsynsprogrammet för mottagningssystemet samt tillsynsprogrammet för försvarsenheterna finns på adressen migri.fi/vastaanottokeskukset (på finska).

FAKTA: Migrationsverket ansvarar för handledning, planering och tillsyn

  • Migrationsverket ansvarar för den praktiska handledningen, planeringen och tillsynen vid förläggningarna för asylsökande. Vid ämbetsverket är det mottagningsenheten som har det särskilda ansvaret för uppgiften.
  • Förläggningarna i Finland upprätthålls av flera aktörer, kommuner, företag och organisationer.
  • Ytterligare information om förläggningarnas verksamhet finns på informationsbanken

Ytterligare information för medier


Viimeisimmät