Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en familjemedlem till en brittisk medborgare

 • Avgift för webbansökan

  52 €

 • Avgift för pappersansökan

  52 €

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. amiljemedlemmar till brittiska medborgare ska ha ansökt om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet senast den F30 september 2021 när ansökningsperioden går ut, eller inom tre (3) månader från och med ankomsten till Finland.

Du kan ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet efter ansökningsperiodens slut den 30 september 2021, om din familjemedlem som är brittisk medborgare har beviljats uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i Finland. Era familjeband bildades före den 1 januari 2021.

Också barn som fötts eller adopterats lagligen efter detta har rätt att ansöka om brexittillstånd efter den 30 september 2021.

Om du har vistats i Finland före ansökningsperiodens slut, kan du ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet även efter den 30 september 2021, om du har en grundad anledning till att du lämnar in din ansökan för sent.

Om du är familjemedlem till en finsk medborgare, ta hjälp av vår ansökningsguide.

 

Se till att du uppfyller följande villkor:

Så här behandlas din ansökan

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi.

2

Se till att du uppfyller villkoren för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

 • Om någon av bilagorna saknas, fördröjs handläggningen av din ansökan.
 • Du hittar en lista över bilagorna på denna sida och på ansökningsblanketten.
 • Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

4

Fyll i ansökan noggrant.

 • Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om du inte kan uträtta ärenden på elektronisk väg, använd pappersansökan.
 • Behandlingen av din ansökan fördröjs om Migrationsverket måste be dig att komplettera din ansökan.
 • Uppge i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden. Bifoga till din ansökan också alla nödvändiga bilagor som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent. Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.

5

Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen, en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

 • Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen på webben på adressen migri.vihta.com. Välj tjänstekategorin EU-registrering och tjänsten Brexit. Anvisningar om tidsbokning hittar du på sidan migri.fi/sv/sa-bokar-du-tid.
 • Om du har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet i e-tjänsten Enter Finland, ska du besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.
 • Om du ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet med en pappersansökan, ska du lämna in ansökan personligen och betala behandlingsavgiften vid ett serviceställe.
 • Om du ska besöka en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter, ska du läsa anvisningar och boka tid på webbplatsen finlandabroad.fi.
 • Ta med dig alla bilagor.
 • Alla sökandena ska vara närvarande då ansökan lämnas in. Om sökanden är ett minderårigt barn, ska hans eller hennes vårdnadshavare vara närvarande då ansökan lämnas in. Om barnets andra vårdnadshavare inte är närvarande då ansökan lämnas in, ska den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke till att barnet flyttar till Finland bifogas till ansökan. Det skriftliga samtycket kan vara fritt formulerat.
 • Alla sökande som är över sex år ska lämna sina fingeravtryck i samband med besöket.

6

Du får ett meddelande när ditt beslut är färdigt.

 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket under behandlingen av din ansökan.
 • Vi ber dig om mer information vid behov.

Bilagor

När ansökan lämnas in, ska bilagorna visas upp i original tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om dina utredningar inte har upprättats på något av dessa språk.

Du behöver dock inte skaffa översättningar av sådana handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som utfärdats av myndigheten i fråga.

Legalisera bilagorna vid behov.

Uppge vid behov i fältet ’tilläggsuppgifter’ i din ansökan alla sådana förhållanden och orsaker som ledde till att du inte lämnade in din ansökan inom den utsatta tiden.

 • Bifoga till din ansökan eventuella bilagor som visar att du har en grundad anledning till att ansöka för sent.
 • Bilagan kan vara exempelvis ett läkarintyg.
   
 • Obligatoriska bilagor för en familjemedlem till en brittisk medborgare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Dokument som bevisar familjeförhållandet
   • Make/maka/sambo/barn
    • Registreringsbevis eller ett intyg över permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare
    • Kopia av din familjemedlems brittiska pass eller identitetskort
    • Utredning över samboende, till exempel ett hyreskontrakt, ett utdrag ur boenderegistret eller en annan motsvarande dokumentutredning som visar att ni bott tillsammans i minst två år
    • Dokument över familjeförhållandet (intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras), till exempel ett äktenskapsintyg, en födelseattest eller ett annat motsvarande dokument som bevisar familjeförhållandet
    • För makar eller registrerade partner, ett dokument som visar att äktenskapet eller det registrerade partnerskapet existerat före slutet av övergångsperioden den 31 december 2020
   • Föräldrar och barn över 21 år i beroendeställning
    • Registreringsbevis eller intyg över permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare
    • Kopia av din familjemedlems brittiska pass eller identitetskort
    • Kopia av ditt eget pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
    • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
    • Bevis över beroende (beviset kan vara till exempel utredning om ekonomiskt beroende)
    • Dokument över familjeförhållandet (ett intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras)
    • Eventuell annan utredning över familjeförhållandet
   • Annan anhörig
    • Registreringsbevis eller intyg över permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare
    • Kopia av din familjemedlems brittiska pass eller identitetskort
    • Kopia av ditt eget pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
    • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
    • Bevis över beroende (beviset kan vara till exempel utredning om ekonomiskt beroende)
    • Dokument över familjeförhållandet (ett intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras
    • Eventuell annan utredning över familjeförhållandet

Ansökan om uppehållsrätt för en familjemedlem till en brittisk medborgare, Brexit_4

Fyll i webbansökan

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en familjemedlem till en brittisk medborgare, Brexit_5

Fyll i webbansökan

Ändring av permanent uppehållskort för en familjemedlem till en brittisk medborgare till uppehållsrätt, Brexit_6

Fyll i webbansökan