Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en familjemedlem till en brittisk medborgare

 • Avgift för webbansökan

  49 €

 • Avgift för pappersansökan

  49 €

Om du är en familjemedlem och vistas i Finland,

ska du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet under ansökningsperioden 1.10.2020–30.9.2021. Om du är medborgare i ett tredjeland, familjemedlem till en brittisk medborgare och vistas i Finland med ett uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare, ska du ansöka om ett av följande tillstånd:

 • uppehållsrätt enligt utträdesavtalet
 • permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet
 • ändring av ditt permanenta uppehållskort till en uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. 

Om du inte är säker på vilket av ovanstående alternativ du ska ansöka om kan du använda ansökningsguiden som finns på vår webbplats.

Ansökan om uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet är avgiftsbelagd. Om du redan har beviljats ett permanent uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare, är det avgiftsfritt att ändra din uppehållsrätt till en uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Om du är brittisk medborgare och vistas i Finland som familjemedlem till en brittisk medborgare, måste du söka samma tillstånd som din familjemedlem, med samma sorts blankett. Läs anvisningar för ansökan på migri.fi/brexit/sv

Om du är en familjemedlem och vistas i utomlands,

kan du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet när som helst om din familjemedlem är brittisk medborgare och

 • uppfyller villkoren för vistelse enligt utträdesavtalet, och
 • bor i Finland eller
 • har bott i Finland före den 31 december 2020.

I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter. Kontaktuppgifterna för din närmaste beskickning eller ditt närmaste tillståndscenter hittar du på webbplatsen finlandabroad.fi.

Om du är en annan anhörig och vistas i utomlands,

ska du ha vistats i Finland och ansökt om eller beviljats ett uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare, ansökt om registrering av uppehållsrätt eller ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet eller om visum före utgången av övergångsperioden den 31 december 2020. Du kan inte längre ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet efter den 31 december 2020.

Om ditt familjeband har uppstått efter den 31 december 2020,

kan du inte ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet efter övergångsperiodens utgång. Du kan ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet endast om du har varit en sådan familjemedlem till en brittisk medborgare som avses i utträdesavtalet vid utgången av övergångsperioden den 31 december 2020. Om familjebandet har uppstått senare, tillämpas bestämmelserna för medborgare i tredjeländer på din inresa i landet och din vistelse i landet. I detta fall ska du ansöka om uppehållstillstånd. Barn som föds eller som adopteras lagligen efter den 31 december 2020 kan dock ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. 

Anvisningar om hur du väljer rätt ansökningsblankett och ansöker

Ansökan om uppehållsrätt för en familjemedlem till en brittisk medborgare

Fyll i denna blankett, om du är familjemedlem till en brittisk medborgare och ansöker om uppehållsrätt för en familjemedlem enligt utträdesavtalet för dig själv eller för ditt barn. Om du är familjemedlem till en brittisk medborgare och också själv är brittisk medborgare, använd blanketten “Brexit_1”.

Fyll i webbansökan
Fyll i pappersansökan

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en familjemedlem till en brittisk medborgare 

Fyll i denna blankett, om du är familjemedlem till en brittisk medborgare och ansöker om permanent uppehållsrätt för en familjemedlem enligt utträdesavtalet för dig själv eller för ditt barn. Du har vistats i Finland lagligt och oavbrutet i fem (5) år, men har inte ännu beviljats ett permanent uppehållskort för en familjemedlem. Om du är familjemedlem till en brittisk medborgare och också själv är brittisk medborgare, använd blanketten ”Brexit_2”. 

Fyll i webbansökan
Fyll i pappersansökan

Ändring av permanent uppehållskort för en familjemedlem till en brittisk medborgare till uppehållsrätt

Använd denna blankett, om du är familjemedlem till en brittisk medborgare och har beviljats ett permanent uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare. Med denna blankett meddelar du att du avgiftsfritt vill ha ett uppehållskort som bevis på din permanenta uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Om du är familjemedlem till en brittisk medborgare och också själv är brittisk medborgare, använd blanketten ”Brexit_3”. 

Fyll i webbansökan
Fyll i pappersansökan
 

Se till att du uppfyller följande villkor:

Så här behandlas din ansökan

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi.

2

Se till att du uppfyller villkoren för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

 • Om någon av bilagorna saknas, fördröjs handläggningen av din ansökan.
 • Du hittar en lista över bilagorna på denna sida och på ansökningsblanketten.
 • Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

4

Fyll i ansökan noggrant.

 • Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om du inte kan uträtta ärenden på elektronisk väg, använd pappersansökan.
 • Behandlingen av din ansökan fördröjs om Migrationsverket måste be dig att komplettera din ansökan.

5

Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen, en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

 • Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen på webben på adressen migri.vihta.com. Välj tjänstekategorin EU-registrering och tjänsten Brexit. Anvisningar om tidsbokning hittar du på sidan migri.fi/sv/sa-bokar-du-tid.
 • Om du har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet i e-tjänsten Enter Finland, ska du besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.
 • Om du ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet med en pappersansökan, ska du lämna in ansökan personligen och betala behandlingsavgiften vid ett serviceställe.
 • Om du ska besöka en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter, ska du läsa anvisningar och boka tid på webbplatsen finlandabroad.fi.
 • Ta med dig alla bilagor.
 • Alla sökandena ska vara närvarande då ansökan lämnas in. Om sökanden är ett minderårigt barn, ska hans eller hennes vårdnadshavare vara närvarande då ansökan lämnas in. Om barnets andra vårdnadshavare inte är närvarande då ansökan lämnas in, ska den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke till att barnet flyttar till Finland bifogas till ansökan. Det skriftliga samtycket kan vara fritt formulerat.
 • Alla sökande som är över sex år ska lämna sina fingeravtryck i samband med besöket.

6

Du får ett meddelande när ditt beslut är färdigt.

 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket under behandlingen av din ansökan.
 • Vi ber dig om mer information vid behov.

Bilagor

När ansökan lämnas in, ska bilagorna visas upp i original tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om dina utredningar inte har upprättats på något av dessa språk.

Du behöver dock inte skaffa översättningar av sådana handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som utfärdats av myndigheten i fråga.

Legalisera bilagorna vid behov.

 • Obligatoriska bilagor för en familjemedlem till en brittisk medborgare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Dokument som bevisar familjeförhållandet
   • Make/maka/sambo/barn
    • Registreringsbevis eller ett intyg över permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare
    • Kopia av din familjemedlems brittiska pass eller identitetskort
    • Utredning över samboende, till exempel ett hyreskontrakt, ett utdrag ur boenderegistret eller en annan motsvarande dokumentutredning som visar att ni bott tillsammans i minst två år
    • Dokument över familjeförhållandet (intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras), till exempel ett äktenskapsintyg, en födelseattest eller ett annat motsvarande dokument som bevisar familjeförhållandet
    • För makar eller registrerade partner, ett dokument som visar att äktenskapet eller det registrerade partnerskapet existerat före slutet av övergångsperioden den 31 december 2020
   • Föräldrar och barn över 21 år i beroendeställning
    • Registreringsbevis eller intyg över permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare
    • Kopia av din familjemedlems brittiska pass eller identitetskort
    • Kopia av ditt eget pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
    • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
    • Bevis över beroende (beviset kan vara till exempel utredning om ekonomiskt beroende)
    • Dokument över familjeförhållandet (ett intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras)
    • Eventuell annan utredning över familjeförhållandet
   • Annan anhörig
    • Registreringsbevis eller intyg över permanent uppehållsrätt för en brittisk medborgare
    • Kopia av din familjemedlems brittiska pass eller identitetskort
    • Kopia av ditt eget pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
    • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
    • Bevis över beroende (beviset kan vara till exempel utredning om ekonomiskt beroende)
    • Dokument över familjeförhållandet (ett intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras
    • Eventuell annan utredning över familjeförhållandet

Ansökan om uppehållsrätt för en familjemedlem till en brittisk medborgare, Brexit_4

Fyll i webbansökan

Ansökan om permanent uppehållsrätt för en familjemedlem till en brittisk medborgare, Brexit_5

Fyll i webbansökan

Ändring av permanent uppehållskort för en familjemedlem till en brittisk medborgare till uppehållsrätt, Brexit_6

Fyll i webbansökan