Hoppa till innehåll

Anvisningar för ifyllande av anställningsvillkor

De här anvisningarna gäller dig om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete

Om din arbetstagare ansöker om tillstånd för säsongsarbete, läs anvisningarna för att fylla i villkoren för säsongsarbetet.

Att fylla i anställningsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland

Om du fyller i anställningsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland vägleder blanketten dig att svara på rätt frågor och lägga till rätt bilagor. Fyll först i anställningsvillkoren och skicka in blanketten i Enter Finland. Därefter kan du lägga till de bilagor som krävs. Vilka bilagor som krävs beror på vilka uppgifter du angett i blanketten.

Om du fyller i pappersblanketten om anställningsvillkor måste du kontrollera att du besvarar rätt frågor och bifoga rätt bilagorna.

Läs anvisningarna för ifyllande av de olika punkterna

Arbetsgivaren eller en person som fått fullmakt av arbetsgivaren

Arbetsgivarform

Arbetsgivarens uppgifter

Uppgifter som efterfrågas av företag

Uppgifter som efterfrågas av föreningar och idrottsföreningar

Uppgifter som efterfrågas av personarbetsgivare

Öppna uppgifterna med hjälp av plusknappen.

Arbetsgivarens hem- och verksamhetsort 

Anställningsvillkor

Öppna uppgifterna med hjälp av plusknappen.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.