Hoppa till innehåll

Fortsatt tillstånd (nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd)

Om du vill fortsätta att vistas i Finland men ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut, ska du ansöka om fortsatt tillstånd. Ett fortsatt tillstånd beviljas för högst fyra år. Om du har bott i Finland tillräckligt länge och uppfyller de övriga villkoren, kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd. Om du är en tredjelandsmedborgare och har vistats en längre tid i Finland, kan du ansöka om EU-uppehållstillstånd.

Migrationsverket beviljar dig ett fortsatt tillstånd om villkoren för ditt föregående uppehållstillstånd fortfarande uppfylls.

Du kan också ansöka om fortsatt tillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker.

Oftast kan du ansöka om fortsatt tillstånd med samma ansökan som du använde för ditt föregående uppehållstillstånd. I vissa fall måste du välja en annan typ av ansökan. Ansök om fortsatt tillstånd på den grund som är den huvudsakliga orsaken till att du vistas i Finland. Om du till exempel både studerar och arbetar eller är gift och arbetar, välj den huvudsakliga orsaken till varför du vistas i Finland och vill ansöka om fortsatt tillstånd. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd i Enter Finland, behöver du inte alltid besöka Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet

Om du ansöker om fortsatt tillstånd i Enter Finland och har använt stark autentisering, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe för att styrka din identitet och ge dina fingeravtryck. 

Stark autentisering betyder att du bekräftar din identitet i e-tjänsten Enter Finland med dina nätbankskoder, ditt medborgarcertifikat eller ditt mobilcertifikat.

Utöver stark autentisering förutsätts det att du bifogar till din ansökan bildkoden för ditt elektroniska passfoto och betalar för din ansökan i Enter Finland innan du skickar in den.

När du har skickat in din ansökan, berättar Enter Finland om du behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet eller inte.

Läs närmare anvisningar om hur man kan undgå att besöka ett serviceställe på sidan Identifering.

Ansök om fortsatt tillstånd ungefär tre månader innan ditt uppehållstillstånd går ut

Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd går ut. Då är din ansökan anhängig, och din uppehållsrätt och rätt att arbeta kvarstår i enlighet med ditt gamla tillstånd. Reservera tillräckligt med tid för att besöka Migrationsverkets serviceställe, och beakta behandlingstiderna för fortsatta tillstånd. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd i tid via e-tjänsten Enter Finland, behöver du inte besöka ett serviceställe för att styrka din identitet före utgången av ditt tillstånds giltighetstid.

Migrationsverket rekommenderar dock att du ansöker om fortsatt tillstånd tidigast tre månader innan ditt uppehållstillstånd går ut. Om du ansöker tidigare, är det inte nödvändigtvis möjligt att utreda om det finns förutsättningar att bevilja dig ett fortsatt tillstånd, och då kan tillståndet eventuellt inte beviljas. Om du har uppehållstillstånd för studier, ansök inte om fortsatt tillstånd innan du har tillräckligt med studiepoäng.

Att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Du får inte fortsätta att arbeta om du ansöker om fortsatt tillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Du får lagligen vistas i Finland under den tid som din ansökan behandlas och under eventuellt ändringssökande. Du måste lämna Finland om du får ett negativt beslut på din ansökan om fortsatt tillstånd och får ett beslut om avlägsnande ur landet.

Förnya ditt uppehållstillståndskort vid ett av Migrationsverkets serviceställen

Om du tappar bort ditt uppehållstillståndskort eller behöver ett nytt för att det är skadat, ansök inte om fortsatt tillstånd om ditt kontinuerliga uppehållstillstånd fortfarande är i kraft. I dessa fall behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Läs instruktionerna om hur man ansöker om ett nytt kort innan du besöker Migrationsverkets serviceställe.

Du kan endast ansöka om fortsatt tillstånd i Finland

Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd utomlands, behandlas din ansökan som en ansökan om första uppehållstillstånd även om du tidigare hade haft ett uppehållstillstånd i Finland. Då tar man ut en behandlingsavgift för ett första uppehållstillstånd.

Läs mer om hur din ansökan behandlas om du söker fortsatt tillstånd

Söker du dessa sidor?