Hoppa till innehåll

För läroanstalter

På dessa sidor har vi samlat information för läroanstalter där utländska studerande från länder utanför EU och EES studerar.

Här hittar du snabbt svar på dina frågor som gäller läroanstaltens roll i tillståndsprocessen. Vi har gjort en illustrerad anvisning om anteckningarna på uppehållstillståndskortet för att göra det lättare att utreda skyldigheten att betala studieavgift. På dessa sidor hittar du också information om arbete och praktik under studier samt om fortsatta studier och asylsökandes rätt att studera.

Infopaket om uppehållstillstånd för studier

Detta infopaket (pdf) innehåller information om uppehållstillstånd för studier till stöd för dig som i ditt arbete ger rådgivning till studerande från länder utanför Europeiska unionen (EU). Infopaketet finns tillgängligt som PDF-fil. Innehållsförteckningen i filen gör det lätt att navigera i infopaketet. Vi kommer att uppdatera infopaketet regelbundet i och med förändringarna nästa år. 

Informationsmöte för läroanstalter den 20 januari 2022 (endast på finska)

På webbinariet diskuterades uppehållstillstånd för studerande och forskare samt en kommande lagändring och dess inverkan på beviljande av uppehållstillstånd. Ett av lagens mål är att studerande i fortsättningen beviljas ett första uppehållstillstånd för hela studietiden. Talarna vid informationsmötet kom från Migrationsverket, Arbets- och näringsministeriet och Utrikesministeriet.

Representanten för Arbets- och näringsministeriet berättade om regeringspropositionen om ändringar i villkoren för uppehållstillstånd som beviljas för forskning och studier. Migrationsverkets inlägg handlade om lagändringens inverkan på uppehållstillstånd och på sådana ansökningar som lämnas in via e-tjänsten Enter Finland. Representanten för Utrikesministeriet gav en uppdatering om den aktuella situationen på finska beskickningar och om tillståndsansökningar från studerande.

Informationsmöte för läroanstalter (youtube.com)