Hoppa till innehåll

Förlust av medborgarskap och befrielse från medborgarskap

En finsk medborgare förlorar inte sitt finska medborgarskap när han eller hon får medborgarskap i en annan stat. En utländsk medborgare behöver inte heller frånsäga sig sitt nuvarande medborgarskap för att få finskt medborgarskap. Finland har godkänt flerfaldigt medborgarskap (dubbelt medborgarskap) från och med den 1 juni 2003.

Förlust av finskt medborgarskap vid 22 års ålder

En finsk medborgare som också har medborgarskap i en annan stat men som saknar tillräcklig anknytning till Finland förlorar automatiskt sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder. Migrationsverket informerar om risken för att förlora sitt medborgarskap.

Förlust av medborgarskap på grund av felaktiga uppgifter

En person som genom att ge felaktiga eller vilseledande uppgifter har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan kan förlora sitt finska medborgarskap. En person som har fått sitt finska medborgarskap på grund av faderns eller den icke-födande moderns finska medborgarskap kan förlora sitt medborgarskap om faderskapet eller den icke-födande moderns moderskap upphävs.

Befrielse från finskt medborgarskap

En finsk medborgare kan på ansökan bli befriad från sitt finska medborgarskap, om han eller hon har eller ska få medborgarskap i en annan stat. Närmare anvisningar får du i avsnittet Befrielse från finskt medborgarskap.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.