Hoppa till innehåll

Förlust av medborgarskap

Du kan förlora ditt finska medborgarskap om

  • du saknar tillräcklig anknytning till Finland,
  • du har lämnat oriktiga uppgifter till myndigheterna i Finland eller 
  • du har gjort dig skyldig till landsförräderibrott, högförräderibrott eller terroristbrott.

Förlust av finskt medborgarskap vid 22 års ålder

Om du är medborgare både i Finland och i en annan stat, kan du förlora ditt finska medborgarskap om du saknar tillräcklig anknytning till Finland. Läs mer om tillräcklig anknytning på sidan Behållande av finskt medborgarskap när du fyller 22 år.

Migrationsverket meddelar dig om du riskerar att förlora ditt medborgarskap.

Förlust av finskt medborgarskap på grund av oriktiga uppgifter

Du kan förlora ditt finska medborgarskap om

  • du har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan och
  • du har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till myndigheterna i Finland.

Ett barn kan förlora sitt finska medborgarskap om 

  • barnet har fått sitt finska medborgarskap på grundval av pappans eller den icke-födande mammans medborgarskap och 
  • faderskapet eller den icke-födande mammans moderskap upphävs.

Förlust av finskt medborgarskap på grund av landsförräderibrott, högförräderibrott eller terroristbrott

Du kan förlora ditt finska medborgarskap om du har gjort dig skyldig till landsförräderibrott, högförräderibrott eller terroristbrott. Du kan förlora ditt medborgarskap också om du har dömts till straff för försök, medverkan eller medverkan till försök till ett sådant brott.

Du förlorar inte ditt finska medborgarskap om du får medborgarskap i en annan stat

Om du är finsk medborgare och får medborgarskap i någon annan stat, förlorar du inte ditt finska medborgarskap. Du behöver inte heller avstå från ditt medborgarskap i en annan stat för att få finskt medborgarskap. Finland har godkänt flerfaldigt medborgarskap (dubbelt medborgarskap) från och med den 1 juni 2003.