Hoppa till innehåll

Landinformationens rapporter

På denna sida kan du ta del av landinformationens rapporter och översikter om olika länder och teman i större omfattning.

Landinformationens rapporter är översikter över förhållandena för asylsökande i deras ursprungsländer. De är inte rättsliga bedömningar, det vill säga de tar inte ställning till huruvida en person som kommer från ett visst land kan få internationellt skydd i Finland på grund av sin hemort. En bedömning av säkerhetsläget i ursprungslandet utgående från aktuell information görs alltid i samband med ett beslut för en asylansökan, medan översikter och rapporter publiceras endast några gånger per år och inte alls om alla ursprungsländer. Du hittar Migrationsverkets landspecifika riktlinjer på sidan Tillämpningsanvisningar.

På finska