Hoppa till innehåll

Landinformationens rapporter

På denna sida kan du ta del av landinformationens rapporter och översikter om olika länder och teman i större omfattning.

Landinformationens rapporter är översikter över förhållandena för asylsökande i deras ursprungsländer. De är inte rättsliga bedömningar, det vill säga de tar inte ställning till huruvida en person som kommer från ett visst land kan få internationellt skydd i Finland på grund av sin hemort. En bedömning av säkerhetsläget i ursprungslandet utgående från aktuell information görs alltid i samband med ett beslut för en asylansökan, medan översikter och rapporter publiceras endast några gånger per år och inte alls om alla ursprungsländer.