Hoppa till innehåll
Sidan uppdateras.

Förlängning av tillfälligt skydd

Europeiska unionens råd har beslutat den 28 september 2023 att förlänga det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2025. Alla uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd förlängs 9–16.2.2024. Läs vårt kundmeddelande (19.1.2024) om förlängningen av tillstånd: Alla uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd förlängs 9–16.2.2024 (migri.fi).

Du får ett brev från Migrationsverket när ditt tillstånd har förlängts

När ditt tillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd har förlängts, skickar vi dig ett brev med information om förlängningen av tillståndet. Om du fortfarande bor på en förläggning, se till att förläggningen har din korrekta adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Om du redan är kommuninvånare, se till att dina aktuella kontaktuppgifter finns i Finlands befolkningsdatasystem. Meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om din adress i Finland har ändrats: Utlänningars flytt till Finland, inom Finland och från Finland (dvv.fi).

Om vi har ditt telefonnummer, kommer vi också att skicka dig ett textmeddelande på finska och engelska med information om förlängningen av ditt tillstånd och en länk till vår webbsida migri.fi/uk/karta-posvidki-na-prozivanna. Meddelandet har ”Migri” som avsändare. Du kan inte svara på meddelandet.

När vi har förlängt ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, lönar det sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort

Du kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort från och med 17.2.2024. Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i e-tjänsten Enter Finland. Det är inte bråttom med att ansöka om ett nytt kort, eftersom du kan ansöka om ett nytt kort när som helst under giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Den nya giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd antecknas på det nya kortet. Ansökan om ett nytt uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd är avgiftsfri. Se anvisningarna om hur du beställer ett kort på sidan Uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd.

Söker du: