Hoppa till innehåll

Asylsökandes rätt att studera

Utlänningslagstiftningen begränsar inte asylsökandes rätt att studera. En asylsökande kan ansöka om och ta emot en studieplats om det är möjligt enligt läroanstaltens egna regler och anvisningar.

En studieplats innebär dock inte automatiskt att asylsökanden får stanna i Finland. När ett asylärende prövas, utreds sökandens rätt att få internationellt skydd. En person som är i Finland som asylsökande kan inte samtidigt få uppehållstillstånd för studier, även om han eller hon uppfyller villkoren för beviljande av uppehållstillstånd för studier. Om en asylsökande vill få uppehållstillstånd för studier, måste han eller hon återkalla sin asylansökan och i stället lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för studier.

Läs mer på sidan Arbets- och studieverksamhet.