Hoppa till innehåll

Asylsökandes rätt att studera

Utlänningslagen begränsar inte asylsökandes rätt att studera. En asylsökande kan ansöka om och ta emot en studieplats om det är möjligt enligt läroanstaltens egna regler och anvisningar.

En studieplats innebär dock inte automatiskt att asylsökanden får stanna i Finland. När ett asylärende prövas, utreds sökandens rätt att få internationellt skydd. Om en asylsökande vill stanna i Finland på grund av studier, måste han eller hon göra en separat ansökan om uppehållstillstånd på denna grund och uppfylla villkoren för beviljande av uppehållstillstånd.

Meny