Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

EU-registrering (fri rörlighet)

Om du är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland. Ansök om registrering av din uppehållsrätt som EU-medborgare, om 

 • du är medborgare i en EU-stat, Liechtenstein eller Schweiz och
 • du vistas i Finland över 3 månader utan avbrott.

Du behöver inte registrera din uppehållsrätt om du vistas i Finland högst 3 månader utan avbrott. Tremånadersvistelsen räknas alltid från den tidpunkt då du återvänder till Finland efter att du varit utanför Finlands gränser.

Du måste ha ett giltigt pass eller identitetskort när du vistas i Finland.

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Island, Norge eller Sverige), räcker det att du registrerar dina uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Som nordisk medborgare behöver du alltså inte ansöka om EU-registrering hos Migrationsverket.

Du måste ha en grund för din vistelse

Som EU-medborgare måste du ha en grund för din vistelse i Finland om du vistas i landet över 3 månader utan avbrott. Som EU-medborgare kan du bo i Finland över 3 månader om du har kommit till Finland som

 • anställd eller egenföretagare
 • studerande eller
 • familjemedlem till en EU-medborgare.

Du får ett registreringsbevis när du uppfyller kraven för EU-registrering.

 • Om du till exempel ansöker om registrering på grund av arbete, kan din uppehållsrätt registreras först efter att ditt anställningsförhållande har börjat.
 • Om du ansöker om registrering på grund av studier, kan din uppehållsrätt registreras efter att du har påbörjat dina studier.
  • EU-registrering kan inte sökas på grund av studier om det är fråga om grundskolestudier, förskoleundervisning eller integrationsutbildning eller språkutbildning för invandrare. 

Grunden för din vistelse avgör om du ska uppfylla kravet på tillräckliga tillgångar. De villkor som gäller för din vistelsegrund kan du se på sidan Registrering av uppehållsrätt.

Du kan bo i Finland också om du har tillräckliga tillgångar för dig själv och dina familjemedlemmar i Finland. Det betyder att du till exempel klarar dig utan utkomststöd. EU-medborgare får inte bli en oskälig belastning för Finlands socialvårdssystem. 

I samband med din registreringsansökan ska du lägga fram utredning om grunden för din vistelse och om tillräckliga tillgångar. Det finns inte någon viss summa pengar som du måste ha. Vi beaktar dina personliga omständigheter när vi bedömer om du har tillräckliga tillgångar. Om du har tillräckliga tillgångar, behöver du inte uppge någon grund för din vistelse i Finland.

Rätt att arbeta

Som EU-medborgare får du börja arbeta genast när du har kommit till Finland. Du har obegränsad rätt att arbeta, även om du ännu inte har fått beslut på din ansökan om EU-registrering. 

Om du bor i Finland, kan din familjemedlem börja arbeta genast när han eller hon har kommit till Finland. Din familjemedlem har obegränsad rätt att arbeta även om han eller hon inte är EU-medborgare. 

Familjemedlemmar till EU-medborgare 

Registrera din uppehållsrätt om du själv är EU-medborgare och familjemedlem till en EU-medborgare.

Om du är familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, ansök om uppehållskort som är avsett för EU-medborgares familjemedlemmar.

Registrering av barn som är EU-medborgare

För ett barn som är EU-medborgare ska du i regel ansöka om registreringsbevis på grund av familjeband.

Kom ihåg följande när du ansöker om registrering:

 • Det ska fyllas i en separat ansökan för barnet.
 • Barnet måste ha ett eget giltigt pass eller identitetskort.
 • Vårdnadshavaren och barnet måste besöka Migrationsverkets serviceställe tillsammans för att lämna in en pappersansökan eller för att styrka sin identitet efter inlämningen av en webbansökan.
  • Om barnet har 2 vårdnadshavare, ska den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke bifogas till ansökan. Om den andra vårdnadshavaren inte bor i Finland eller inte ska flytta till Finland, måste samtycket vara bestyrkt av en notarie.

Om ditt barn föds i Finland, ansök om EU-registrering inom 3 månader från barnets födelse.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger dig en stadigvarande adress och personbeteckning

När Migrationsverket har registrerat din EU-uppehållsrätt i Finland, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bevilja dig personbeteckning och hemkommun och registrera din stadigvarande adress.

Mer information om personbeteckning, hemkommun och stadigvarande adress får du på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kopia av registreringsbevis

När du registrerar din vistelse i Finland får du ett registreringsbevis på Migrationsverkets serviceställe eller genom e-tjänsten Enter Finland. Beslutet förvaras i Enter Finland för ett år efter att du öppnat beslutet för första gången. Efter ett år raderas beslutet, ansökan och bilagorna från e-tjänsten av dataskyddsskäl. Därefter kan du inte längre skriva ut beslutet från e-tjänsten. Om du inte har sparat ditt registreringsbevis och det inte längre finns i e-tjänsten, kan du be Migrationsverket om ett nytt bevis.

Om det har gått mindre än två år från din EU-registrering och du endast behöver en kopia av beslutet, kan du begära av oss en kopia av registreringsbeviset avgiftsfritt. Berätta ditt kundnummer eller ditt fullständiga namn och din födelsetid i begäran. Skicka oss din begäran per krypterad e-post via Securemail-tjänsten. Du hittar närmare anvisningar på sidan Kontaktuppgifter.

Om det har gått mer än två år från din EU-registrering, kan du begära ett avgiftsbelagt intyg om din rätt att vistas i Finland. I så fall ska du skicka oss en begäran om intyg.

 1. Använd blanketten Begäran om intyg från Migrationsverket, TOD_P (pdf).
 2. Betala behandlingsavgiften för begäran om intyg (50 €). Betalningsanvisningarna finns på blanketten.
 3. Bifoga till din begäran ett kvitto eller någon annan tillförlitlig utredning som visar att du har betalat behandlingsavgiften. Bifoga också en kopia av din identitetshandling eller av ditt pass. Du kan få beviset på svenska, finska eller engelska. 
 4. Kryssa för ”annat intyg, vilket” under ”Jag begär att Migrationsverket utfärdar för mig själv eller för mitt barn ett”. Skriv i fältet att du behöver en kopia av ditt EU-registreringsbevis.
 5. Skicka din begäran till Migrationsverket. Anvisningarna om hur du skickar in begäran om intyg finns på blanketten.

Så här registrerar du din uppehållsrätt

Du kanske även är intresserad av följande innehåll: