Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

EU-registrering (fri rörlighet)

Om du är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland. Du ska ansöka om EU-registrering om du tänker vistas i Finland över tre månader utan avbrott. Som EU-medborgare har du obegränsad rätt att arbeta i Finland även om du ännu inte har fått beslut på din ansökan om EU-registrering. Du måste ha ett giltigt identitetskort eller pass. Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Island, Norge eller Sverige), kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När du gör registreringen får du en personbeteckning och uppehåller du dig lagligt i Finland. Du måste också ansöka om registrering av uppehållsrätt vid Migrationsverket även om du redan har registrerat dina uppgifter i befolkningsdatasystemet vid magistraten.

Du måste inte registrera ditt uppehåll om du vistas i Finland utan avbrott i mindre än tre månader. Tremånadersvistelsen räknas alltid från och med tidpunkten då du återvänder till Finland efter du har varit utanför Finlands gränser.

Migrationsverket ger ingen permanent adress

Om Migrationsverket registrerar din EU-uppehållsrätt i Finland ska du därefter kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan bevilja dig en hemkommun och registrera din permanenta adress om villkoren uppfylls.  

Familjemedlemmar till en EU-medborgare

Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem.

Registrering av barn som är EU-medborgare

För ett barn som är EU-medborgare ska du i regel ansöka om registreringsbevis på grund av familjeband. För registreringen måste du fylla i en separat ansökan för barnet. Åtminstone en av vårdnadshavarna måste vara på plats när pappersansökan lämnas in eller när du kommer för att styrka barnets identitet efter du lämnat in ansökan i e-tjänsten.

Om bägge vårdnadshavarna inte personligen är på plats, måste du få ett skriftligt samtycke till ansökan av den andra vårdnadshavaren. Barnet måste ha ett eget giltigt pass eller identitetskort.

Om ditt barn föds i Finland, kom ihåg att registrera barnet inom tre månader.

Du måste ha en grund för att vistas i Finland

En EU-medborgare måste ha en grund för att vistas i Finland och/eller tillräckliga tillgångar för att leva i Finland. EU-medborgaren får inte bli en oskälig belastning för Finlands socialvårdssystem. En EU-medborgare kan komma till Finland som en

  • arbetstagare
  • näringsidkare
  • familjemedlem
  • studerande.

Dessutom kan du registrera din uppehållsrätt om du har tillräckliga tillgångar för att leva i Finland. Det betyder att du klarar dig utan utkomststöd.

I din registreringsansökan måste du uppge grunden för ditt uppehåll och bevisa att du har tillräckliga tillgångar för att leva i Finland. Man kräver inte att du har en viss summa pengar. När utkomstnivån övervägs, beaktar vi dina personliga omständigheter.

Rätt att arbeta

Om du är en EU-medborgare kan du börja arbeta omedelbart när du har kommit till Finland. Du har obegränsad rätt att arbeta även om du ännu inte har fått beslut på din ansökan om EU-registrering. Om din familjemedlem inte är EU-medborgare, kan han eller hon börja arbeta genast efter att ha kommit till Finland, om du bor i Finland eller ska flytta till Finland.

Så här registrerar du din uppehållsrätt

Du kanske även är intresserad av följande innehåll:

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.