Hoppa till innehåll

Hemkommun

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), om

  • du har bott i Finland i ett år och 
  • du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som har beviljats för minst ett år.

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd för minst ett år, kan du ansöka om hemkommun redan innan du uppfyller kravet på ett års boende i Finland. Därtill måste du uppfylla åtminstone ett av följande krav:

  • Du har ett anställningsförhållande som gäller i minst två år. 
  • Du har blivit antagen till studier i Finland och studierna tar minst två år. 
  • Du vistades i Finland med ett biometriskt ukrainskt pass innan du ansökte om tillfälligt skydd, och du har bevis på detta.

Om en familjemedlem till dig har hemkommun i Finland, kan du ansöka om hemkommun genast när du ansöker om tillfälligt skydd.

Ansök om hemkommun på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar dig när en anteckning om hemkommun har gjorts. Du ska meddela din förläggning när du har fått en hemkommun.

Du har rätt till mer omfattande tjänster efter att du har fått hemkommun. Läs om hur förläggningens tjänster skiljer sig från hemkommunens tjänster

Om du inte ansöker om hemkommun, fortsätter du att vara klient vid din förläggning och du får de tjänster som du behöver från förläggningen. Mer information får du från din förläggning. 

Läs mer i broschyren Hemkommun i Finland.pdf. I broschyren har myndigheterna samlat information om att ansöka om hemkommun och om hur ditt liv i Finland påverkas av att du får en hemkommun.

Läs mer: Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd.pdf. Anvisningen har publicerats på flera språk. Du hittar alla språkversionerna på sidan Utskrivbara anvisningar till personer som har flytt från Ukraina.
 

Mer information om tjänster finns på följande myndighetswebbplatser

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar finska personbeteckningar och ansvarar för registreringen av hemkommuner. Ansökan om hemkommun kan lämnas in på webben. Se förutsättningarna och anvisningarna:  Anvisningar till dig som kommer från Ukraina (ddv.fi).

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten (FPA) svarar för den sociala tryggheten i Finland och betalar förmåner till människor i många olika livssituationer. Du kan ha rätt att få FPA-förmåner, till exempel barnbidrag, om du har bott i Finland i ett år eller om du arbetar i Finland. Läs mer på FPA:s webbplats (kela.fi).

Läs mer: 

Utbildningsstyrelsen

Information om hur beviljande av hemkommun påverkar tillgången till småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och studier hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats (oph.fi).

Läs mer: 

Flyttanmälan

Gör en flyttanmälan när du flyttar. Om du har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och får en hemkommun, kontakta din förläggning för att meddela förläggningen din nya adress. När du gör en flyttanmälan, kom ihåg att anmäla dina adressuppgifter också till Posten.