Hoppa till innehåll

Tillfällig skydd och hemkommun

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) när du har bott i Finland i ett år och fått tillfälligt skydd. I vissa fall kan du ansöka om hemkommun tidigare. 

Du kan på webben ansöka om hemkommun på grundval av ett års boende i Finland tidigast 1.3.2023. Ansök om hemkommun på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

Du har rätt till mer omfattande tjänster efter att du har fått hemkommun. Läs om hur förläggningens tjänster skiljer sig från hemkommunens tjänster.

Om du inte ansöker om hemkommun, fortsätter du att vara klient vid din förläggning och du får de tjänster som du behöver från förläggningen. Mer information får du från din förläggning. 

Läs mera: Hemkommun i Finland.pdf.

Läs mera: Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd.pdf

Mer information om tjänster finns på följande myndighetswebbplatser

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar finska personbeteckningar och ansvarar för registreringen av hemkommuner. Ansökan om hemkommun kan lämnas in på webben från och med 1 mars 2023. Se förutsättningarna och anvisningarna:  Anvisningar till dig som kommer från Ukraina (ddv.fi).

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten (FPA) svarar för den sociala tryggheten i Finland och betalar förmåner till människor i många olika livssituationer. Du kan ha rätt att få FPA-förmåner, till exempel barnbidrag, om du har bott i Finland i ett år eller om du arbetar i Finland. Läs mer på FPA:s webbplats (kela.fi).

Utbildningsstyrelsen

Information om hur beviljande av hemkommun påverkar tillgången till småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och studier hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats (oph.fi).