Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en brittisk medborgare

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020. Samtidigt började övergångsperioden, som gäller till slutet av år 2020.

Ansök om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet under ansökningsperioden 1.10.2020–30.9.2021, om du har vistats i Finland som EU-medborgare före övergångsperiodens slut den 31 december 2020 och vill fortsätta din vistelse i Finland efter övergångsperiodens slut.

Använd denna blankett om du är brittisk medborgare och ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för dig själv eller för ditt barn som är brittisk medborgare, och om er uppehållsrätt som EU-medborgare redan tidigare har registrerats men ni ännu inte uppfyller förutsättningarna för permanent uppehållsrätt.

Använd denna blankett också om du har anlänt till Finland för första gången under perioden 1.10.2020–31.12.2020, du uppfyller villkoren för uppehållsrätt som anges nedan och du vill fortsätta din vistelse i Finland efter övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

Om din uppehållsrätt som EU-medborgare har registrerats i Finland men du vistas tillfälligt utomlands, kan du ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet utomlands. I detta fall ska du lämna in din ansökan till en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

 • Avgift för webbansökan

  49 €

 • Avgift för pappersansökan

  49 €

Om du kommer till Finland för första gången efter övergångsperiodens slut, det vill säga efter den 31 december 2020, kan du inte ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Då måste du ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra personer som kommer från utanför EU. Du kan läsa mer om att ansöka om uppehållstillstånd på sidan migri.fi/uppehållstillstånd

Om du är en annan anhörig, ska du ha vistats i Finland och ansökt om eller beviljats ett uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare eller registrering av din uppehållsrätt, eller ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet eller om visum före utgången av övergångsperioden den 31 december 2020. Du kan inte längre ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet efter den 31 december 2020.

Se till att du uppfyller följande villkor:

Så här behandlas din ansökan

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi.

2

Se till att du uppfyller villkoren för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

 • Om någon av bilagorna saknas, fördröjs handläggningen av din ansökan.
 • Du hittar en lista över bilagorna på denna sida och på ansökningsblanketten.
 • Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

4

Fyll i ansökan noggrant.

 • Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Om du inte kan uträtta ärenden på elektronisk väg, använd pappersansökan.
 • Behandlingen av din ansökan fördröjs om Migrationsverket måste be dig att komplettera din ansökan.

5

Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen, en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter.

 • Boka tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen på webben på adressen migri.vihta.com. Välj tjänstekategorin EU-registrering och tjänsten Brexit. Anvisningar om tidsbokning hittar du på sidan migri.fi/sv/sa-bokar-du-tid.
 • Om du har ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet i e-tjänsten Enter Finland, ska du besöka ett serviceställe för att styrka din identitet.
 • Om du ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet med en pappersansökan, ska du lämna in ansökan personligen och betala behandlingsavgiften vid ett serviceställe.
 • Om du ska besöka en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantörs tillståndscenter, ska du läsa anvisningar och boka tid på webbplatsen finlandabroad.fi.
 • Ta med dig alla bilagor.
 • Alla sökandena ska vara närvarande då ansökan lämnas in. Om sökanden är ett minderårigt barn, ska hans eller hennes vårdnadshavare vara närvarande då ansökan lämnas in. Om barnets andra vårdnadshavare inte är närvarande då ansökan lämnas in, ska den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke till att barnet flyttar till Finland bifogas till ansökan. Det skriftliga samtycket kan vara fritt formulerat.
 • Alla sökande som är över sex år ska lämna sina fingeravtryck i samband med besöket.

6

Du får ett meddelande när ditt beslut är färdigt.

 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket under behandlingen av din ansökan.
 • Vi ber dig om mer information vid behov.

Bilagor

När ansökan lämnas in, ska bilagorna visas upp i original tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om dina utredningar inte har upprättats på något av dessa språk.

Du behöver dock inte skaffa översättningar av sådana handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som utfärdats av myndigheten i fråga.

 • Arbetstagare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Anställningsintyg
   • Som bevis på ditt arbete kan du bifoga till ansökan till exempel följande bilagor: 
    • Arbetsavtal
    • Lönespecifikationer för de senaste tre månaderna
    • Bankkontoutdrag för de senaste tre månaderna som bevis på utbetalning av lön.
 • Egenföretagare
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Utredning om verksamhet som egenföretagare
   • Utredningen kan bestå av till exempel följande bilagor: 
    • Företagets handelsregisterutdrag
    • Företagets färdigställda bokslut 
    • Dina personliga beskattningsbeslut 
    • Företagets kundavtal eller fakturor på uppdrag
    • Intyg över en gällande FöPL-försäkring
    • Bankkontoutdrag för de senaste tre månaderna
 • Arbetslös
  • Om din anställning eller din verksamhet som egenföretagare har upphört eller om du har blivit arbetsoförmögen, ska du bifoga till din ansökan utredning om detta. 
   • Arbetsgivarens utredning om orsaken till att anställningen upphört
   • Om du är arbetslös, TE-byråns intyg över arbetssökande
   • Om du har varit egenföretagare, utredning om orsaken till att din verksamhet som egenföretagare upphört
   • Utredning om yrkesinriktad utbildning
   • Läkarintyg om arbetsoförmåga (intyget får vara högst sex månader gammalt)
 • Studerande
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Närvarointyg från din läroanstalt
  • Försäkran om tillräckliga tillgångar för dig själv och dina familjemedlemmar
  • Utredning om omfattande sjukförsäkringsskydd
 • Person med tillräckliga tillgångar
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Bevis eller utredning över tillräckliga tillgångar för dig själv och dina familjemedlemmar
  • Utredning om omfattande sjukförsäkringsskydd
 • Make/maka/sambo/barn
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Utredning över samboende, till exempel ett hyreskontrakt, ett utdrag ur boenderegistret eller en annan motsvarande dokumentutredning som visar att ni bott tillsammans i minst två år
  • Dokument över familjeförhållandet (intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras), till exempel ett äktenskapsintyg, en födelseattest eller ett annat motsvarande dokument som bevisar familjeförhållandet
  • Om barnets andra vårdnadshavare inte vistas i Finland, ska du lämna in den andra vårdnadshavarens skriftliga samtycke styrkt av en notarie till att barnet flyttar till Finland
  • För makar eller registrerade partner, ett dokument som visar att äktenskapet  eller det registrerade partnerskapet existerat före slutet av övergångsperioden 1.2–31.12.2020
 • Föräldrar och barn över 21 år i beroendeställning
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Bevis över beroende (beviset kan vara till exempel utredning om ekonomiskt beroende)
  • Dokument över familjeförhållandet (ett intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras)
 • Annan anhörig
  • Kopia av pass eller identitetskort (ska visas upp även i original)
  • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en individuell bildkod som du fått av en fotoaffär
  • Bevis över beroende (beviset kan vara till exempel utredning om ekonomiskt beroende)
  • Dokument över familjeförhållandet (ett intyg från ett annat än ett nordiskt land eller ett EU-land ska legaliseras)

Uppehållsrätt enligt utträdesavtalet för en brittisk medborgare, Brexit_1

Fyll i webbansökan