Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Uppehållskort och giltighet

Anknytningspersonen måste uppfylla kraven för registrering av uppehållsrätt innan du kan få ett uppehållskort.

Uppehållskortet utfärdas för fem år åt gången. Uppehållskortet utfärdas för mindre än fem år om den förväntade längden för vistelsen är kortare än fem år. Efter fem år kan du få ett permanent uppehållskort.

Om ditt uppehållskort har beviljats för mindre än fem år och din vistelse varar längre, lämna in en ny ansökan.

Du ska också lämna in en ny ansökan om ditt kort kommer bort eller skadas eller om uppgifterna på kortet ändras.

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller som en pappersansökan (EU_KORTTI). Du kan endast ansöka om ett nytt uppehållskort i Finland.