Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Uppehållskort och giltighet

Anknytningspersonen måste uppfylla kraven för registrering av uppehållsrätt innan du kan få ett uppehållskort.

Uppehållskortet utfärdas för fem år åt gången. Uppehållskortet utfärdas för mindre än fem år om den förväntade längden för vistelsen är kortare än fem år. Efter fem år kan du få ett permanent uppehållskort.

Om ditt uppehållskort har beviljats för mindre än fem år och din vistelse varar längre, lämna in en ny ansökan. Om ditt kort försvinner, skadas eller om kortuppgifterna ändras ska du ansöka om att förnya uppehållskortet.

Det finns tre sätt att förnya ditt uppehållskort

Ditt nya uppehållskort levereras till ett DB Schenkers avhämtningsställe

Kortet levereras till ditt närmaste DB Schenkers avhämtningsställe inom 2 veckor från det att beslutet har fattats. Du får en ankomstavi som text- och e-postmeddelande. Meddelandet innehåller DB Schenker försändelsekod, adressen till avhämtningsställe och datumet då du senast ska hämta ut kortet. Om du inte har ett telefonnummer eller en e-postadress, skickas DB Schenkers ankomstavi till dig via brev.

Ta med dig detta när du hämtar kortet:

  • DB Schenkers ankomstavi med försändelsenummer och
  • ditt kundnummer, dvs. din PIN-kod. Du hittar ditt kundnummer på intyget över att ansökan är anhängig som du fått från Migrationsverket eller på ditt gamla uppehållstillståndskort.
    • Om du ansökte om uppehållstillstånd eller kort i Enter Finland hittar du intyget över anhängighet i Enter Finland.
    • Om du ansökte med en pappersansökan fick du ett intyg över anhängighet när du besökte Migrationsverkets serviceställe.

Om du hämtar kortet för en annan persons räkning behöver du ingen fullmakt. Ta med dig ankomstavin som DB Schenker har skickat och kundnumret för den person vars kort du hämtar.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.