Meny

Försörjning

När du ansöker om finskt medborgarskap, måste du kunna visa på ett tillförlitligt sätt hur du försörjer dig. Du måste utreda din inkomstkälla under hela den boendetid som krävs av dig.

Ange alla dina inkomstkällor i ansökan. Om du har haft fler än en inkomstkälla under den förutsatta boendetiden (till exempel om du för tillfället arbetar men tidigare har fått stöd från FPA), ange dem alla i din ansökan. Du kan visa hur du försörjer dig på följande sätt:

  • Bifoga arbetsintygen över dina tidigare anställningsförhållanden till din ansökan. Om du inte har några arbetsintyg, ange din arbetsgivares namn och kontaktuppgifter.
  • Om du förvärvsarbetar när du lämnar in din ansökan, bifoga till ansökan ditt arbetsavtal och din senaste lönespecifikation.
  • Om din försörjning består av inkomster från ett eget företag, bifoga följande handlingar till din ansökan:
    • ett handelsregisterutdrag som är högst sex månader gammalt
    • resultat- och balansräkningen för den föregående räkenskapsperioden
    • ett intyg från din bokförare över dina privata uttag eller de löner som företaget har betalat dig.
  • Om din försörjning består av stöd som betalas av samhället, är det tillräckligt att du anger i din ansökan vilket stöd du har fått.