Hoppa till innehåll

Försörjning

När du söker finskt medborgarskap, måste du kunna tillförlitligt redogöra för hur du får och har fått din försörjning. Du måste redogöra för din inkomstkälla under hela den boendetid som krävs av dig.

Med tillförlitlig redogörelse för försörjning avses att du visar att din försörjning i Finland är laglig och tillräcklig. Om din enda inkomstkälla till exempel har varit allmänt bostadsbidrag, räcker det inte till för att visa att du har en tillräcklig försörjning.

Hur man redogör för sin försörjning

I din ansökan ska du uppge alla dina inkomstkällor, det vill säga varifrån du får pengar. Om det har skett ändringar i din försörjning under den förutsatta boendetiden, om du till exempel nu arbetar men tidigare har fått stöd från FPA, ange båda inkomstkällorna i din ansökan.

 

Du kan redogöra för din försörjning på följande sätt: