Hoppa till innehåll

Dokument som gäller planeringen av Migrationsverkets verksamhet och ekonomi

Migrationsverkets verksamhet och ekonomi planeras enligt anvisningar som har fastställts av Inrikesministeriet. De viktigaste dokumenten som anknyter till planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är resultatavtal och verksamhetsberättelse. De centrala målsättningarna och riktlinjerna för verksamheten fastställs i resultatavtalet.

Planerings- och uppföljningsuppgifterna som hänför sig till Migrationsverkets resultatstyrning visas i nedanstående dokument. Dokumenten finns endast på finska.

Resultatstyrningsdokument

Resultatavtalet är ett avtal mellan ministeriet och verket gällande verksamhetsbaserade målsättningar för det inkommande året inom ramen för budgeterade anslag.

Migrationsverkets verksamhets- och ekonomiplan samt resultatplan (på finska)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Migrationsverkets resultatavtal

Resultatavtalen mellan Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket (på finska)

2023-2027 (pdf)

2022-2026

2021-2025

Resultatavtalen mellan Inrikesministeriet och Migrationsverket (på finska)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Uppföljningsdata

Migrationsverkets verksamhetsberättelser (på finska)

2022

2021

2020

2019

2018

  • Tabell, ersätter avsnittet 5.2.2. i verksamhetsberättelsen.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Årsberättelser finns på sidan Publikationer.

Övriga dokument gällande planering och uppföljning

Åtagande för hållbar utveckling för åren 2023–2027 och ansvarsrapport 2021, på finska (pdf)

Övriga dokument gällande planering och uppföljning finns på Inrikesministeriets webbplats.

Du kan bekanta dig med dokument från övriga ämbetsverk på statsförvaltningens internetrapporteringssida (Netra).