Hoppa till innehåll

Verksamhet och ekonomi

Ansvarsfördelningen i migrationsärenden i Finland

Migrationsverkets verksamhet och ekonomi planeras enligt anvisningar som har fastställts av Inrikesministeriet. De viktigaste dokumenten som anknyter till planeringen och uppföljningen av vår verksamhet och ekonomi är resultatavtal och verksamhetsberättelse.

Planerings- och uppföljningsuppgifterna som hänför sig till Migrationsverkets resultatstyrning ingår i sin helhet i de dokument som nämns nedan. Dokumenten finns endast på finska.

Resultatstyrningsdokument

Migrationsverkets verksamhets- och ekonomiplan samt resultatplan (på finska)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Avtal mellan ministerier och ämbetsverket

Avtal mellan Inrikesministeriet och Arbets- och näringsministeriet samt Migrationsverket (på finska)

2024-2028 (pdf)

2023-2027 (pdf)

2022-2026

2021-2025

Avtal mellan Inrikesministeriet och Migrationsverket (på finska)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Uppföljning

Verksamhetsberättelser och bokslut (på finska)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

  • Tabell, ersätter avsnittet 5.2.2. i verksamhetsberättelsen.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Årsberättelser finns på sidan Publikationer.

Andra dokument

Åtagande för hållbar utveckling för åren 2023–2027 och ansvarsrapport 2021, på finska (pdf)

Andra dokument gällande planering och uppföljning finns på Inrikesministeriets webbplats.