Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av adoption

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd för ett barn som adopteras från utlandet (internationell adoption).

 • Förväntad behandlingstid

  1 – 2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 240 € / fortsatt tillstånd 180 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 270 € / fortsatt tillstånd 1. lupa 250 € 

Adoption

Observera att ett barn som adopteras av en finsk medborgare inte behöver uppehållstillstånd om barnet får finskt medborgarskap innan han eller hon kommer till Finland. Då räcker det att barnet har ett pass.

Ansök om uppehållstillstånd för ditt adoptivbarn om adoptionsprocessen består av två faser och barnet får finskt medborgarskap först efter han eller hon har kommit till Finland. En sådan adoptionsprocess används bland annat i Indien, Filippinerna och Thailand. Processen inleds med att barnets vårdnad överförs till adoptivföräldern och adoptionen fastställs först i Finland.

Ett adoptivbarn behöver uppehållstillstånd också om ingen av föräldrarna är finsk medborgare.

Gör så här

1

Se till att adoptionen uppfyller förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Innan du ansöker om uppehållstillstånd för ditt adoptivbarn, se till att adoptionen uppfyller följande villkor

1

Barnet har ett giltigt pass.

 • Ett adoptivbarn kan endast få uppehållstillstånd om han eller hon har möjlighet att lagligen resa till och vistas i Finland. Därför måste barnet ha ett giltigt pass.

2

Adoptionen måste vara giltig i Finland.

Allmänna bilagor

 • Barnets giltiga pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • Barnets födelseattest (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Adoptionsbeslutet från barnets hemland (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett annat EU-land)
 • Tillstånd av adoptionsnämnden i Finland
 • Helsingfors tingsrätts fastställande av utländsk adoption (om du inte har ett tillstånd av adoptionsnämnden i Finland)

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av adoption, OLE_ADO

Fyll i ansökan i e-tjänsten