Våra tjänster

E-tjänst

I e-tjänsten Enter Finland kan du uträtta nästan alla ansöknings- och tillståndsärenden hos Migrationsverket.

E-tjänsten handleder dig i att fylla i ansökan. Du behöver inte spara ansökan separat utan den sparas automatiskt i bakgrunden.

Om du är osäker på vilket tillstånd du behöver, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Som arbetsgivare kan du följa handläggningen av din arbetstagares ansökan, lämna in handlingar och betala behandlingsavgiften på din arbetstagares vägnar.

Hur lämnar man in en webbansökan för en minderårig?

 • Om sökanden är minderårig, ska barnets vårdnadshavare göra ansökan för barnet.
 • Ansökan skapas från vårdnadshavarens användarkonto.
 • Om barnet har två vårdnadshavare, ska ni välja vems användarkonto ni använder för att lämna in barnets ansökan.
 • Även om du inte ska ansöka om uppehållstillstånd för dig själv på webben, kan du skapa ett eget användarkonto för att lämna in barnets ansökan.

Använd Enter Finland tills du får ett beslut

 • Du kan följa handläggningen av din ansökan genom att logga in på ditt användarkonto i e-tjänsten. När beslutet är klart, får du ett meddelande i tjänsten.
 • Komplettera din ansökan eller meddela ändrade kontaktuppgifter.
 • Om Migrationsverket skickar dig en kompletteringsbegäran, svara på den. Du får ett text- eller e-postmeddelande om att du har fått en begäran om komplettering.

I e-tjänsten kan du inte ansöka om

 • uppehållstillstånd på grund av finländsk härkomst
 • uppehållstillstånd på annan grund
 • resedokument
 • Schengenvisum
 • asyl.

E-tjänstens tekniska support

Om du har tekniska problem med e-tjänsten eller tidsbokningstjänsten, vänligen kontakta teknisk support per e-post: [email protected].

Se också anvisningen Hur omvandlar jag ett dokument till elektroniskt format och hur bifogar jag det till ansökan?

Om du ansöker om fortsatt tillstånd på webben, behöver du nödvändigtvis inte besöka ett serviceställe för att styrka din identitet

Om du har ansökt om fortsatt tillstånd i Enter Finland och använt stark autentisering, behöver du nödvändigtvis inte besöka ett serviceställe för att styrka din identitet och ge dina fingeravtryck. 

Stark autentisering betyder att du bekräftar din identitet i e-tjänsten Enter Finland med dina nätbankskoder, ditt medborgarcertifikat eller ditt mobilcertifikat.

När du har lämnat in din ansökan, berättar tjänsten om du behöver besöka ett serviceställe eller om den elektroniska identifieringen räcker. 

Enter Finland för biträden och företrädare

Enter Finland för biträden och företrädare är en del av Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Tjänsten är avsedd för dig som är sökandens ombud, biträde, intressebevakare eller företrädare. E-tjänsten gör dokumenttrafiken snabbare och förbättrar datasäkerheten. Med hjälp av denna tjänst vill vi erbjuda en ny kundservicekanal även för asylprocessen, där det tidigare inte har varit möjligt att utnyttja e-tjänsten.

Du kan aktivera tjänsten i vilket skede som helst efter att ansökan har lämnats in till dess att ärendet har vunnit laga kraft. Du har inte längre tillgång till en klients ärende i tjänsten när beslutet i ärendet har vunnit laga kraft. Tjänsten är avsedd endast för biträden och företrädare. Observera att en klient kan ha endast ett biträde och en företrädare åt gången.

För att ta tjänsten i bruk ska du logga in i Enter Finland för biträden och företrädare på adressen https://enterfinland.fi/eServices/home/advisor. Tjänsten styr dig först till webbplatsen Suomi.fi, där du ska logga in i tjänsten genom att identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, ditt mobilcertifikat eller ditt certifikatkort. När du har identifierat dig och användarkontot är öppnat, kan du ta tjänsten i bruk genom att via tjänsten skicka en fullmakt eller en anmälan om att du uträttar ärenden för en klient. När Migrationsverket har godkänt fullmakten, kan du följa statusen av din klients ansökan, skicka handlingar till Migrationsverket och begära ut handlingar i ärendet. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen https://enterfinland.fi/eServices/home/advisor.