Hoppa till innehåll
Våra tjänster

E-tjänsten Enter Finland

I e-tjänsten Enter Finland kan du sköta nästan alla tillståndsärenden hos Migrationsverket.

Om du är osäker på vilket tillstånd du behöver, ta hjälp av vår ansökningsguide.

E-tjänsten handleder dig i att fylla i ansökan. Du behöver inte spara ansökan separat utan den sparas automatiskt i bakgrunden.

Om du har tekniska problem med e-tjänsten Enter Finland, kontakta vår tekniska support per e-post: esupport@migri.fi.

Använd Enter Finland tills du får ett beslut

 • Du kan följa handläggningen av din ansökan genom att logga in på ditt användarkonto i e-tjänsten. När beslutet är klart, får du ett meddelande i tjänsten.
 • Komplettera din ansökan eller meddela ändrade kontaktuppgifter.
 • Om Migrationsverket skickar dig en kompletteringsbegäran, svara på den. Du får ett text- eller e-postmeddelande om att du har fått en begäran om komplettering.

Att lägga till bilagor

Se videon Så lägger du till bilagor i e-tjänsten Enter Finland

Vi önskar att du i första hand lämnar in bilagorna i pdf-format. Du kan också använda följande filformat: txt, rtf, jpg, png och gif. 

När du har fyllt i din ansökan i Enter Finland, kommer du till fliken ”Bilagor”. På denna sida finns en lista över de bilagor som du måste bifoga till ansökan. Det kan du göra på denna sida.

Så här lägger du till bilagor i Enter Finland:

Om du vill skapa en fil av flera dokument, gör så här:

Att ändra storleken på en bilaga

Att skriva ut ett kvitto på betalning

I Enter Finland kan du skriva ut ett kvitto på att du har betalat behandlingsavgiften. Du kan se kvittot i Enter Finland efter att du har skickat in ansökan och betalat den. Du hittar kvittot under ”Din ansökan och dina bilagor” eller genom att klicka på den separata bannern ”Skriv ut intyg över att ärende är anhängigt eller kvittot om behandlingsavgift”. När det har fattats ett beslut på din ansökan och du har läst beslutet, stannar ärendet kvar på sidan ”Ansökningar” i en månad. Efter den perioden hittar du ärendet under ”Tidigare ansökningar”. Därefter kan du skriva ut kvittot i ett års tid från den dag då du första gången läste beslutet.

Du kan skriva ut kvittot på finska, svenska eller engelska. Kvittot skapas och visas på det språk som du har valt i Enter Finland då du öppnar kvittot i tjänsten för första gången.

Om du betalar eller har betalat ansökan vid ett serviceställe eller en beskickning, får du ett separat kvitto från servicestället eller beskickningen i fråga. I detta fall syns uppgifterna om betalningen inte i intyget eller i Enter Finland. 

Beslut förvaras i Enter Finland för ett år – spara och skriv ut ditt beslut

När du får ett beslut i e-tjänsten Enter Finland, spara och skriv ut beslutet för dig själv. Du kan behöva beslutet senare i din kontakt med myndigheterna i Finland.

Beslutet förvaras i Enter Finland för ett år efter att du öppnat beslutet för första gången. Efter ett år raderas beslutet, ansökan och bilagorna från e-tjänsten av dataskyddsskäl. Därefter kan du inte längre skriva ut beslutet från e-tjänsten.

Hur beställer jag ett intyg över min uppehållsrätt, om beslutet har raderats från Enter Finland?

Du kan be Migrationsverket om ett intyg över din rätt att vistas i Finland. Behandlingsavgiften för begäran är 50 euro.

Läs mer på sidan Begäran om intyg.

Hur lämnar man in en webbansökan för en minderårig?

 • Om sökanden är minderårig, ska barnets vårdnadshavare göra ansökan för barnet.
 • Ansökan skapas från vårdnadshavarens användarkonto.
 • Om barnet har två vårdnadshavare, ska ni välja vems användarkonto ni använder för att lämna in barnets ansökan.
 • Även om du inte ska ansöka om uppehållstillstånd för dig själv på webben, kan du skapa ett eget användarkonto för att lämna in barnets ansökan.

I Enter Finland kan du inte ansöka om

 • uppehållstillstånd på grund av finländsk härkomst
 • uppehållstillstånd på annan grund
 • resedokument
 • Schengenvisum
 • asyl.

När du ansöker om fortsatt tillstånd på webben, behöver du nödvändigtvis inte besöka ett serviceställe

Du ska vanligtvis styrka din identitet vid ett av Migrationsverkets serviceställen när du ansöker om uppehållstillstånd. 

När du ansöker om fortsatt tillstånd i Enter Finland och använder stark autentisering, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe. Läs mer på sidan migri.fi/identifiering.

Enter Finland för biträden och företrädare

Enter Finland för biträden och företrädare är en del av Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Tjänsten är avsedd för dig som är sökandens ombud, biträde, intressebevakare eller företrädare. E-tjänsten gör dokumenttrafiken snabbare och förbättrar datasäkerheten. Med hjälp av denna tjänst vill vi erbjuda en ny kundservicekanal även för asylprocessen, där det tidigare inte har varit möjligt att utnyttja e-tjänsten.

Du kan aktivera tjänsten i vilket skede som helst efter att ansökan har lämnats in till dess att ärendet har vunnit laga kraft. Du har inte längre tillgång till en klients ärende i tjänsten när beslutet i ärendet har vunnit laga kraft. Tjänsten är avsedd endast för biträden och företrädare. Observera att en klient kan ha endast ett biträde och en företrädare åt gången.

För att ta tjänsten i bruk ska du logga in i Enter Finland för biträden och företrädare på adressen enterfinland.fi/eServices/home/advisor. Tjänsten styr dig först till webbplatsen Suomi.fi, där du ska logga in i tjänsten genom att identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, ditt mobilcertifikat eller ditt certifikatkort. När du har identifierat dig och användarkontot är öppnat, kan du ta tjänsten i bruk genom att via tjänsten skicka en fullmakt eller en anmälan om att du uträttar ärenden för en klient. När Migrationsverket har godkänt fullmakten, kan du följa statusen av din klients ansökan, skicka handlingar till Migrationsverket och begära ut handlingar i ärendet. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen enterfinland.fi/eServices/home/advisor.

Enter Finland för arbetsgivare

I Enter Finland för arbetsgivare kan du följa statusen på din arbetstagares ansökan om uppehållstillstånd, skicka in handlingar och betala behandlingsavgiften på din arbetstagares vägnar. Läs mer på sidan migri.fi/arbetsgivarens-enter-finland.

Mer information

Frågor och svar