Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Intyg om rätten att arbeta för offer för arbetsgivarens försummelse eller utnyttjande

Om din arbetsgivare på ett betydande sätt har försummat sina skyldigheter som arbetsgivare eller på något annat sätt utnyttjat dig, kan du ansöka om intyg om utvidgad rätt att arbeta.

Syftet med intyget om rätten att arbeta är att du kan frigöra dig från en arbetsgivare som gjort sig skyldig till försummelse eller utnyttjande och inleda ett nytt arbete utan att du behöver ansöka om ett nytt uppehållstillstånd. Du kan beviljas ett intyg om utvidgad rätt att arbeta som bevis på din rätt att arbeta i Finland.

Läs mer på sidan: Vad avses med arbetsgivarens betydande försummelse eller utnyttjande?

Intyg om utvidgad rätt att arbeta

Ett intyg om utvidgad rätt att arbeta kan beviljas om

 • det finns grundad anledning att misstänka att din arbetsgivare på ett betydande sätt har försummat sina skyldigheter som arbetsgivare eller på något annat sätt utnyttjat dig
 • du arbetar i Finland med ett uppehållstillstånd
 • du redan har hittat en ny arbetsgivare.

Om du beviljas ett intyg om utvidgad rätt att arbeta gäller följande:

 • Du beviljas inte ett nytt uppehållstillstånd utan du får rätt att övergå i anställning hos en ny arbetsgivare.
 • En utvidgad rätt att arbeta varar så länge som ditt nuvarande uppehållstillstånd är i kraft. Om du tänker fortsätta din vistelse i Finland efter detta, ansök om uppehållstillstånd innan intygets giltighetstid går ut.
 • Rätten att arbeta är obegränsad. Detta innebär att du får arbeta inom en annan bransch än den för vilken ditt uppehållstillstånd har beviljats.
 • Du får byta arbetsgivare under intygets giltighetstid.
 • Du kan få intyget på finska eller svenska.

Så ansöker du om intyg om utvidgad rätt att arbeta

En behandlingsavgift 65 € tas ut för ansökan. Betala behandlingsavgiften innan du skickar in din ansökan.

1. Ansök om intyget med en pappersansökan.  

Fyll i ansökan om utvidgning av rätten att arbeta: TOD_P_UHKE

Ange i punkt 4.2 en fritt formulerad och så omfattande beskrivning som möjligt av 

 • de försummelser eller det utnyttjande som din arbetsgivare har gjort sig skyldig till.
 • Ange också om du redan tidigare har anmält arbetsgivarens försummelser eller annat utnyttjande till andra myndigheter, till exempel polisen eller arbetarskyddsmyndigheten (RFV).

2. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan.

Bifoga till din ansökan

 • en kopia av din identitetshandling eller av ditt pass
 • ett betalningskvitto eller någon annan tillförlitlig utredning som visar att du har betalat behandlingsavgiften.
  • Som betalningskvitto eller utredning godkänns
   • ett kvitto som visar att avgiften redan betalats
   • ett utdrag ur en kreditkortsräkning som visar att utbetalningen har skett
   • ett kontoutdrag som visar att utbetalningen har skett.
 • Be din nya arbetsgivare fylla i blankett TEM 0.54 och bifoga den till din ansökan.

3. Skicka in ansökan och bilagorna till Migrationsverket

 • per fax till numret 0295 411 720 eller
 • per brev till adressen PB 10 00086 Migrationsverket eller
 • per e-post till migri@migri.fi 
  • Om du skickar tilläggsutredningar per e-post, använd krypterad e-post. Läs anvisningarna om hur du skickar krypterad e-post till Migrationsverket på sidan Kontaktuppgifter.

4. Du får intyget eller beslutet på din ansökan per post.