Hoppa till innehåll

Ansökan om fortsatt tillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd, om du har beviljats ett kontinuerligt tidsbegränsat uppehållstillstånd (A) med någon av följande grunder: återflyttare, tidigare finsk medborgare, finländsk härkomst eller behov av internationellt skydd (du är kvotflykting, har fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i samband med att du sökt asyl, uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd eller individuella mänskliga orsaker) och du vill ansöka om fortsatt tillstånd på samma grund.

Om du har fått ett första uppehållstillstånd på grund av familjeband ska du ansöka om fortsatt tillstånd med ansökan OLE_JATKO_PS.

 • Förväntad behandlingstid

  3–11 månader

 • Avgift för pappersansökan

  0 €

  på grund av individuella mänskliga orsaker 430 €

Ansökan om fortsatt tillstånd på grund av internationellt skydd

Se till att du uppfyller följande villkor

 • Du har fått ditt föregående uppehållstillstånd i Finland på grund av internationellt skydd (asyl eller alternativt skydd).

Gör så här

1

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

2

Fyll i ansökan.

3

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe.

4

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Specifika bilagor

Eventuella övriga bilagor

 • Du kan ansöka om fortsatt tillstånd på grund av internationellt skydd även om du inte har ett pass. Om du ändå har ett giltigt pass, visa upp det när du besöker servicestället och lämnar in din ansökan.
 • Färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får fortsätta arbeta även under tiden som din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om du lämnar in ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut. Du får inte fortsätta arbeta om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut.

Ansökan om fortsatt tillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär, OLE_JATKO_A

Fyll i en pappersansökan