Hoppa till innehåll

Mottagningspenning

Om du är asylsökande, kan du få ekonomiskt stöd under den tid då din asylansökan behandlas. Stödet kallas mottagningspenning. Mottagningspenningen beviljas av förläggningen och betalas av staten. Mottagningspenningen är avsedd för dina nödvändiga grundläggande behov.

Om du vill få mottagningspenning, måste du ansöka om den. Information om hur det går till får du vid förläggningen. Dina egna inkomster och tillgångar påverkar storleken på mottagningspenningen. När du ansöker om mottagningspenning, måste du meddela förläggningen om du till exempel får lön eller har andra inkomster eller tillgångar. Även din makes eller makas inkomster och tillgångar påverkar storleken på din mottagningspenning.

Också ensamkommande barn får ekonomiskt stöd, men beloppet är mindre än för vuxna och familjer. Stödet kallas brukspenning.

Om du eller din familj har särskilda behov som gör att ni behöver större ekonomiskt stöd, kan du få kompletterande mottagningspenning.

Mottagningspenningen betalas antingen på ett förbetalt betalkort eller kontant.

Om du har tappar ditt betalkort

Om du har tappat bort det förbetalda kortet som du fick av förläggningen (ett så kallat Moni-kort eller PFS-kort), ska du kontakta din egen förläggning.

Om du hittar ett betalkort som beviljats av Migrationsverket (det står Migri på kortet), kan du skicka eller lämna in kortet till Migrationsverkets närmaste serviceställe.

 

Mottagningspenningens grunddel per månad från 1.1.2022

 

Ingen måltidstjänst

Måltider på förläggningen

Ensamboende och ensamförsörjare 323,21 euro 94,73 euro
Andra personer över 18 år 273,06 euro 78,02 euro
Barn som bor tillsammans med sin familj 206,19 euro

61,30 euro

 

Brukspenning för minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare per månad från 1.1.2022

 

Måltider på förläggningen

Under 16 år 27,86* euro
Från 16 till 17 år 50,15* euro

*Brukspenningen kan också vara mindre än så, om det är motiverat med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå.

För ensamkommande barn som bor i enskild inkvartering eller i en stödboendeenhet för barn som fyllt 16 år betalas mottagningspenning i stället för brukspenning. Summan är densamma som för ensamstående vuxna.