Hoppa till innehåll

Mottagningspenning

Du kan få mottagningspenning om du är asylsökande eller har ansökt om eller fått tillfälligt skydd. Mottagningspenningen är avsedd för dina nödvändiga grundläggande behov. Du kan få mottagningspenning om dina inkomster och tillgångar inte är tillräckliga för dina nödvändiga dagliga behov som mat och kläder. 

Mottagningspenning beviljas inte automatiskt. Du kan ansöka om mottagningspenning vid din egen förläggning med en ansökningsblankett. Du får anvisningar och ansökningsblanketten vid din förläggning.

Mottagningspenningen består av grunddel och kompletterande mottagningspenning.

Grunddelen är till exempel avsedd för kläder, ringa avgifter för hälso- och sjukvård, lokaltrafikbiljetter och utgifter för användning av telefon. Grunddelen är också avsedd för matkostnader när det inte erbjuds måltider på förläggningen.

Utöver grunddelen kan du ansöka om kompletterande mottagningspenning för dina och din familjs speciella behov.

Inkomster och förmögenhet som inverkar på mottagningspenning

Du måste informera förläggningen om alla dina inkomster och tillgångar när du ansöker om mottagningspenning.

Mottagningspenningens belopp beräknas alltid per person eller per familj.

Alla dina och din familjs egna inkomster och tillgångar inverkar på mottagningspenningens belopp.

Dessutom inverkar alla inkomster och tillgångar som du får utomlands på mottagningspenningens belopp om du kan använda dessa inkomster och tillgångar i Finland.

Bostadskostnader ersätts inte

Om du bor i privat inkvartering, får du ingen ersättning för bostadskostnader som hyra, el och vatten. Boende eller ordnande av boende stöds inte ekonomiskt.

Inverkar resor på mottagningspenning?

Mottagningspenningen är avsedd för personer som vistas i Finland. En resa utomlands kan inverka på din rätt att få mottagningspenning. Meddela förläggningen, om du ansöker om mottagningspenning och ska resa utanför Finland.

Barn utan vårdnadshavare i Finland får brukspenning

Förläggningar som är avsedda för barn, som kallas för enheter för minderåriga, ordnar fullt uppehälle för barn utan vårdnadshavare i Finland och på detta sätt tryggar barnens försörjning. Enheten för minderåriga är ansvarig för barnets alla nödvändiga utgifter samt utgifter för speciella behov, som hobbyer och studier. Barn som bor i en enhet för minderåriga får brukspenning istället för mottagningspenning. Brukspenningen är avsedd för barnets personliga utgifter. Brukspenningen tryggar inte barnets försörjning.

Barn utan vårdnadshavare som bor i en privat inkvartering eller i en enhet för stödboende för över 16-åringar får mottagningspenning. Mottagningspenningens belopp är lika stor som för en ensamboende vuxen.

Mottagnings- och brukspenningen 2022

Mottagningspenningen

 

Ingen måltidstjänst / månad

Måltider på förläggningen / månad

Ensamboende och ensamförsörjare 323,21 € 94,73 €
Andra personer över 18 år 273,06 € 78,02 €
Barn som bor med sin familj 206,19 €

61,30 €

Brukspenning för minderåriga utan vårdnadshavare

 

Fullt uppehälle på enheten för minderåriga / månad

Under 16 år 27,86 €
Från 16 till 17 år 50,15 €

Mottagningspenningen betalas i första hand på ett förbetalt betalkort eller ett finskt bankkonto. 

Anvisningar om förbetalt betalkort får du vid din förläggning.