Hoppa till innehåll

Hälsa

Omskärelse av kvinnor och flickor – du kan få hjälp

Om du riskerar att bli omskuren ska du berätta det till exempel för en anställd vid 

  • Migrationsverket 
  • förläggningen 
  • skolan eller 
  • en hälsostation.

De kan också hjälpa dig om du redan har blivit omskuren.

Ansvisningar om hur du kan få hjälp finns på denna sida. Anvisningarna finns på de följande språk: arabiska, dari, engelska, kurmanji, franska, svenska, somaliska, sorani och finska.

Guide för anhöriga

Guide för anhöriga är avsedd för dig som har en anhörig som blivit psykiskt sjuk eller har psykiska symtom. Guiden ger dig nyttig information och berättar var du kan få stöd. 

Guiden finns på följande språk: finska, lätt finska, svenska, engelska, ryska, arabiska, sorani, somaliska och farsi.  

Guiden har gjorts av FinFami, centralförbundet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.