Hoppa till innehåll

Upphörande av mottagningstjänster

När din asylansökan har behandlats måste du lämna förläggningen.

Om polisen inte kan avvisa dig från landet men det är möjligt för dig att återvända till ditt hemland på egen hand, har du tillgång till mottagningstjänster i ytterligare 30 dagar. Man kan inte avvisa dig exempelvis på grund av att det saknas lämpliga trafikförbindelser till ditt hemland eller eftersom ditt hemland inte går med på att ta emot asylsökande som tvingas återvända.

Polisen meddelar förläggningen omedelbart om de inte kan avvisa dig. Efter detta har du 30 dagar på dig att lämna landet på egen hand eller ansöka om stöd för frivillig återresa.

När de 30 dagarna har gått ut, upphör dina mottagningstjänster. Du får alltså inte längre bo på förläggningen och får inte längre mottagningspenning eller andra tjänster, såsom hälsovård, som erbjuds av förläggningen.

För barn som kommit ensam till Finland utan vårdnadshavare upphör mottagningstjänsterna inte, det vill säga barnet kan fortsätta att bo på förläggningen tills han eller hon avlägsnas ur landet.

Statistik

Statistik över asylsökande vars mottagningstjänster har upphört finns på statistiksidan som behandlar förläggningar.