Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar

En EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år. En familjemedlem till en EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren utan avbrott i fem år efter registreringen.

Avbrott i vistelsen anses inte vara:

  • tillfällig frånvaro, som inte överskrider totalt sex månader under ett och samma år
  • längre frånvaro i syfte att utföra värnplikt
  • en högst tolv på varandra följande månader lång frånvaro av en viktig anledning
    • t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, universitetsstudier eller yrkesutbildning, förflyttning för arbetsuppdrag till en annan EU-stat eller tredje stat.

Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare

Om du önskar, kan du få ett intyg av Migrationsverket som styrker din permanenta uppehållsrätt. Det är frivilligt att ansöka om intyget. Permanent uppehållsrätt är inte beroende av intyg utan fastställs i lagen.

Ansök om intyg över permanent uppehållsrätt med ansökan:

Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen, EU_REK

Permanent uppehållskort för familjemedlem

När du har bott lagligt i Finland tillsammans med en EU-medborgare utan avbrott i fem år, kan du ansöka om ett permanent uppehållskort eller ett nytt tidsbegränsat uppehållskort. För båda korten används samma ansökan.

Ansök om ett permanent uppehållskort eller ett nytt tidsbegränsat uppehållskort med ansökan:

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland, EU_KORTTI

Om du redan har ett permanent uppehållskort och giltighetstiden för ditt kort håller på att gå ut, ska du ansöka om ett nytt kort med samma ansökan.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.