Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare

Du har permanent uppehållsrätt i Finland om

  • du är medborgare i en EU-stat och
  • du har uppehållit dig lagligt i Finland under en oavbruten period av 5 år.

Du kan få ett intyg av Migrationsverket som styrker din permanenta uppehållsrätt. Det är frivilligt att ansöka om intyget. Du har permanent uppehållsrätt oberoende av om du ansöker om intyg, men med hjälp av intyget kan du lätt bevisa att du har permanent uppehållsrätt i Finland.

  • Avgift för webbansökan
    52 €

  • Avgift för pappersansökan
    52 €

Permanent uppehållsrätt och stadigvarande adress betyder inte samma sak. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) registrerar din stadigvarande adress.

Om din uppehållsrätt tidigare har grundat sig på att du är familjemedlem till en EU-medborgare, beror din uppehållsrätt inte längre på din familjemedlems uppehållsrätt när du får permanent uppehållsrätt.

Om din permanent uppehållsrätt redan har registrerats och du vill få en kopia av ditt ursprungliga registreringsbevis, kan du skicka en begäran om intyg till Migrationsverket.

Gör så här:

Se till att du uppfyller följande villkor:

Intyg om permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen, EU_PYS

Fyll i ansökan i e-tjänsten