Hoppa till innehåll

Permanent uppehållsrätt

Du är EU-medborgare

Du har permanent uppehållsrätt om du har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år.

Du är en familjemedlem till en EU-medborgare men är inte själv EU-medborgare

Du har permanent uppehållsrätt om du har vistats lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren utan avbrott i fem år.

Avbrott i vistelsen anses inte vara:

  • tillfällig frånvaro, som inte överskrider totalt sex månader under ett och samma år
  • längre frånvaro i syfte att utföra värnplikt
  • en frånvaro på högst tolv på varandra följande månader av en viktig anledning, till exempel graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning, förflyttning för arbetsuppdrag till en annan EU-stat eller ett tredje land.

Se vad ditt följande steg är:

Denna ansökningsguide hjälper dig att hitta rätt ansökan. Genom att svara på frågorna kommer du till en sida där du kan läsa om ansökningsvillkoren och de bilagor som måste bifogas till ansökan. Därefter kan du börja fylla i dina uppgifter i ansökningsblanketten i e-tjänsten Enter Finland.

Ansökningsguiden är avsedd som ett hjälpmedel för dig. Vi sparar inte dina svar.