Meny

Bestämmande av medborgarskapsstatus

Du kan be Migrationsverket att bestämma din medborgarskapsstatus om

 • du vill veta om du är finsk medborgare
 • du vill veta vilken stats medborgare du anses vara i Finland
 • du vill veta om du har varit finsk medborgare
 • du vill veta om du anses vara statslös i Finland
 • uppgifterna om ditt medborgarskap i befolkningsdatasystemet inte är korrekta (ditt medborgarskap är ett annat än det som är registrerat i befolkningsdatasystemet)
 • du vill utreda medborgarskapet för ett barn som du har vårdnaden om.

Med medborgarskapsstatus avses

 • en persons nuvarande och tidigare medborgarskap
 • statslöshet
 • okänt medborgarskap.

En person själv eller en myndighet kan begära att medborgarskapsstatusen utreds.

Begär bestämning av medborgarskap med ansökan

Bestämmande av medborgarskapsstatus, KAN_9

Du kan skicka blanketten till Migrationsverket per post eller per e-post. Du kan också lämna in blanketten vid ett av våra serviceställen.

Myndighetsbegäran

En myndighet (polis, magistrat, beskickning) ska begära bestämmande av medborgarskapsstatus om en persons medborgarskapsuppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella i befolkningsdatasystemet. I detta fall är bestämningen på begäran av en myndighet avgiftsfri.

 • Förväntad behandlingstid

  4–5 månader

 • Avgift för pappersansökan

  50 €