Hoppa till innehåll

Bestämmande av medborgarskapsstatus

Du kan be Migrationsverket att bestämma din medborgarskapsstatus om

 • du vill veta om du är finsk medborgare
 • du vill veta vilken stats medborgare du anses vara i Finland
 • du vill veta om du har varit finsk medborgare
 • du vill veta om du anses vara statslös i Finland
 • uppgifterna om ditt medborgarskap i befolkningsdatasystemet inte är korrekta (ditt medborgarskap är ett annat än det som är registrerat i befolkningsdatasystemet)
 • du vill utreda medborgarskapet för ett barn som du har vårdnaden om.

Med medborgarskapsstatus avses

 • en persons nuvarande och tidigare medborgarskap
 • statslöshet
 • okänt medborgarskap.

En person själv eller en myndighet kan begära att medborgarskapsstatusen utreds.

Begär bestämning av medborgarskap med ansökan

Bestämmande av medborgarskapsstatus, KAN_9

Du kan skicka blanketten till Migrationsverket per post eller per e-post. Du kan också lämna in blanketten vid ett av våra serviceställen.

Myndighetsbegäran

En myndighet (polis, beskickning, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) ska begära bestämmande av medborgarskapsstatus om en persons medborgarskapsuppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella i befolkningsdatasystemet. I detta fall är bestämningen på begäran av en myndighet avgiftsfri.

 • Förväntad behandlingstid

  6-18 månader

 • Avgift för pappersansökan

  100 €

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.