Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Uppehållstillståndskortet

Vart ska jag gå för att lämna mina fingeravtryck?

Fingeravtrycken tas samtidigt som du personligen lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd. Utomlands kan du göra det på Finlands beskickning och i Finland på Migrationsverkets serviceställe.

Vem ska lämna fingeravtryck?

Alla personer som är över 6 år och söker uppehållstillstånd ska lämna fingeravtryck när de lämnar in ansökan om uppehållstillstånd. T.ex. en lång resa eller ekonomiska orsaker är inga grunder för att inte lämna fingeravtryck.

Jag har tappat bort mitt uppehållstillståndskort eller kortet har blivit stulet. Vad ska jag göra?

Om ditt kort försvinner eller blir stulet i Finland ska du göra en brottsanmälan till polisen. Ansök om ett nytt uppehållstillståndskort på Migrationsverkets serviceställe. I detta sammanhang ska du lämna dina fingeravtryck på nytt.

Om ditt kort försvinner eller blir stulet när du är utomlands, ska du anmäla detta till myndigheterna i det aktuella landet. Kontakta Finlands beskickning, som beslutar om eventuellt beviljande av visum. För att få ett nytt kort ska du ansöka om det på Migrationsverkets serviceställe i Finland. Om beskickningen inte beviljar dig visum, måste du göra en ny ansökan om uppehållstillstånd på beskickningen för att återvända till Finland.

Identifiera dig eller ansök om ett nytt kort personligen på Migrationsverket serviceställe. Du hittar mer information om hur uppehållstillståndskortet förnyas på sidan migri.fi/att-fornya-uppehallstillstandskortet.

Jag har fått ett uppehållstillståndskort, men det finns felaktiga uppgifter på kortet. Vad ska jag göra?

Meddela skriftligen om felet till Migrationsverket. Uppge vilken information som är felaktig och på vilket sätt. Kom ihåg att även uppge dina kontaktuppgifter. Migrationsverket utreder vad felet beror på. Efter detta meddelar Migrationsverket dig om felet åtgärdas utan en ny ansökan eller om du ska ansöka om ett nytt kort.

Jag har ett permanent uppehållstillståndsmärke i mitt pass. Mitt pass går ut snart. Vad ska jag göra?

Du ska ansöka om ett nytt pass hos samma myndighet som beviljade ditt tidigare pass. Vanligen är detta ditt hemlands beskickning i Finland. Om du har ett främlingspass eller resedokument för flykting som beviljats av Finland, ska du lämna en ansökan om förnyelse av ditt dokument på Migrationsverkets serviceställe.

Uppehållstillståndsmärket flyttas inte till ditt nya pass, utan du ska lämna en separat ansökan om uppehållstillståndskort till Migrationsverket. Uppehållstillståndskortet är ett bevis på ditt uppehållstillstånd i Finland.

Identifiera dig eller ansök om ett nytt kort personligen på Migrationsverket serviceställe. Du hittar mer information om hur uppehållstillståndskortet förnyas på sidan migri.fi/att-fornya-uppehallstillstandskortet.

När kan jag hämta mitt uppehållstillståndskort om beslutet på min ansökan om uppehållstillstånd eller asyl är positivt?

Det tar cirka två veckor att tillverka och skicka uppehållstillståndskortet. Vanligen tar leveransen högst tre veckor från det att det positiva beslutet har fattats.

Korten tillverkas av ett privat företag, och Migrationsverket kan inte påverka hur snabbt korten levereras. Observera att du inte kan snabba upp tillverkningen av kortet genom att kontakta Migrationsverket per telefon.

Vilka uppgifter finns det på ett uppehållstillståndskort? Hurdant ser kortet ut?

Du hittar svaret på sidan uppehållstillståndskort.

Jag har ett nytt pass. Vad ska jag göra med mitt uppehållstillståndskort?

Du ska ha samma personuppgifter i ditt uppehållstillståndskort och i ditt pass. Om dina personuppgifter i det nya passet är desamma som i ditt gamla pass och uppehållstillståndskort, behöver du inte göra någonting. Om dina personuppgifter, t.ex. ditt namn, har ändrats, måste du ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort.

Identifiera dig eller ansök om ett nytt kort personligen på Migrationsverket serviceställe. Du hittar mer information om hur uppehållstillståndskortet förnyas på sidan migri.fi/att-fornya-uppehallstillstandskortet.

Mitt uppehållstillståndskort går ut men mitt uppehållstillstånd är fortfarande i kraft. Vad ska jag göra?

Du ska förnya kortet. Identifiera dig eller ansök om ett nytt kort personligen på Migrationsverket serviceställe. Du hittar mer information om hur uppehållstillståndskortet förnyas på sidan migri.fi/att-fornya-uppehallstillstandskortet.

Giltighetstiden för mitt uppehållstillståndskort håller på att gå ut, och jag lyckas inte boka tid vid ett serviceställe. Vad ska jag göra?

Ansök om att förnya ditt uppehållstillståndskort innan kortet går ut. I brådskande ärenden kan du besöka serviceställena med könummer. Om du ansöker om att förnya kortet i Enter Finland, skicka in din ansökan före giltighetstiden för ditt gamla kort går ut. Om du skickar in din ansökan i Enter Finland, behöver du inte styrka din identitet vid ett serviceställe innan kortets giltighetstid går ut, utan du kan besöka servicestället senare.

Om du har permanent uppehållstillstånd och giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort håller på att gå ut,

  • avbryts din rätt att arbeta inte även om du lämnar in din ansökan om uppehållstillståndskort för sent.

Läs mer om förnyande av uppehållstillståndskort på sidan migri.fi/sv/att-fornya-uppehallstillstandskortet.

Om ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut,

  • ska du lämna in en ansökan om fortsatt tillstånd i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Om du inte lämnar in en ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut, avbryts din eventuella rätt att arbeta.

Läs mer om hur man ansöker om fortsatt tillstånd på sidan https://migri.fi/sv/fortsatt-tillstand

Kan man skicka ansökan om att förnya uppehållstillståndskortet per post?

Det kan man inte, eftersom nya fingeravtryck krävs för kortet och din identitet måste styrkas. 

Hur förnyar man ett barns uppehållstillståndskort?

Du kan förnya barnets kort på samma sätt som man förnyar vuxnas kort. Du hittar mer information om hur uppehållstillståndskortet förnyas på sidan migri.fi/att-fornya-uppehallstillstandskortet.

Alla barn över 6 år måste lämna sina fingeravtryck. Barnet måste besöka servicestället för att styrka sin identitet.