Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för specialsakkunniga

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska arbeta som specialsakkunnig.

Du är specialsakkunnig om

 • du kommer till Finland för att utföra sakkunniguppgifter som kräver specialkunnande (highly skilled worker)
 • din lön är minst 3 638 euro per månad år 2024 och
 • du har avlagt högskoleexamen eller skaffat specialkunnande genom någon annan utbildning eller genom att arbeta i sakkunniguppgifter

Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om tillstånd.

Det första uppehållstillståndet för specialsakkunnig beviljas för högst 2 år. Om ditt arbete pågår en kortare tid än 2 år, beviljas tillståndet för den tid som arbetet pågår.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2 veckor / fortsatt tillstånd 2 veckor

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 2 veckor

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd genom expressfilen och få tillståndet inom två veckor. Läs mer på sidan Expressfilen

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer på sidan D-visum

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta som specialsakkunnig. Kontrollera ditt rätt att arbeta om du vill byta anställning.

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd, har du rätt att arbeta som specialsakkunnig i högst 90 dagar redan innan du beviljas tillståndet. Kontrollera om du uppfyller villkoren på sidan Att arbeta utan uppehållstillstånd

 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Ansök om uppehållstillstånd för specialsakkunnig, OLE_TY2

Fyll i ansökan i Enter Finland

Ansök om fortsatt tillstånd för specialsakkunnig, OLE_TY2

Fyll i ansökan i Enter Finland

Förbered dig på livet i Finland