Hoppa till innehåll

Negativt beslut

När Migrationsverket har avgjort din asylansökan, är det antingen Migrationsverket eller polisen som delger dig beslutet. Beslutet delges på ditt modersmål eller på ett språk som du har uppgett att du förstår. Vid behov använder vi en tolk eller översättare till hjälp vid delgivningen.

Tillsammans med beslutet får du en kundanvisning. Anvisningarna finns även på sidan Negativt beslut för asylsökande.

Om du är asylsökande och samtidigt ansöker om ett annat uppehållstillstånd, behandlar Migrationsverket dina ansökningar som separata ansökningar. När du får ett beslut på en ansökan, fortsätter behandlingen av den andra ansökan vid Migrationsverket som vanligt.

Om du får ett negativt beslut på din ansökan, har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Om du inte överklagar beslutet, har du inte rätt att vistas i Finland och du måste lämna landet.

Om du vill lämna landet, kan du ansöka om stöd för frivillig återresa.

Se vår video om negativt beslut.