Meny

Negativt beslut

När Migrationsverket har avgjort din asylansökan, är det antingen Migrationsverket eller polisen som delger dig beslutet. Beslutet delges på ditt modersmål eller på ett språk som du har uppgett att du förstår. Vid behov använder vi en tolk eller översättare till hjälp vid delgivningen.

Om du har i samband med din asylansökan sökt något annat uppehållstillstånd, fattar verket i regel samtidigt beslutet om den andra ansökan och delger dig bägge besluten samtidigt.

Om du får ett negativt beslut på din ansökan, har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Om du inte överklagar beslutet, har du inte rätt att vistas i Finland och du måste lämna landet.

Om du vill lämna landet, kan du ansöka om stöd för frivillig återresa.