Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd i Finland med EU-uppehållstillstånd

Om du har EU-uppehållstillstånd i en annan medlemsstat kan du lämna in en ansökan om uppehållstillstånd i Finland antingen i Finland eller i den EU-medlemsstat som beviljade ditt EU-uppehållstillstånd.

Du kan få uppehållstillstånd för arbete, näringsidkande, studier eller andra syften. Uppehållstillståndet beviljas som tidsbegränsat tillstånd. Det kan vara antingen tillfälligt eller kontinuerligt, beroende på vistelsens natur.

Lämna in din ansökan så fort som möjligt efter inresan och senast inom 90 dagar efter ankomsten till landet.

Vilken ansökan du ska välja beror på varför du ska flytta till Finland. Ansökningsblanketten innehåller ifyllnadsanvisningar och uppgifter om de bilagor som behövs.

Lämna in ansökan i Finland till ett av Migrationsverkets serviceställen. I andra länder än Finland lämnar du ansökan till en finsk beskickning i det land som beviljade ditt EU-uppehållstillstånd.