Hoppa till innehåll

Biträde vid asylsamtalet

Som asylsökande har du rätt att anlita ett rättsligt biträde vid asylsamtalet. Biträdet avgör själv om han eller hon ska delta i asylsamtalet. Läs mer under punkten Juridisk rådgivning.

Om du av särskilda skäl behöver en annan stödperson till asylsamtalet, avgör intervjuaren i början av samtalet om stödpersonen får vara närvarande.

Stödpersonen kan fråga skriftligen på förhand om han eller hon får delta i samtalet. I så fall ska stödpersonen kontakta Migrationsverket per e-post (migri@migri.fi) genast då du har fått en inbjudan till asylsamtal så att vi hinner svara på stödpersonens begäran. Stödpersonen ska motivera i meddelandet varför det är nödvändigt för honom eller henne att delta i asylsamtalet. Av datasäkerhetsskäl ska man inte skriva några personuppgifter i meddelandet, men ditt kundnummer ska ingå i meddelandet.