Biträde vid asylsamtalet

Som asylsökande har du rätt att anlita ett rättsligt biträde vid asylsamtalet. Biträdet avgör själv om han eller hon ska delta i asylsamtalet. Läs mer under punkten Juridisk rådgivning.

Om du av särskilda skäl behöver en annan stödperson till asylsamtalet, avgör intervjuaren om stödpersonen får vara närvarande vid samtalet.

Meny