Hoppa till innehåll

Kundnummer och diarienummer

Migrationsverkets kundnummer – vad är det?

När du lämnar in din ansökan får du ett personligt kundnummer. Därefter används kundnumret som en uppgift som identifierar dig. Du har samma kundnummer under hela handläggningsprocessen. Samma kundnummer används även därefter i dina eventuella andra ärenden som handläggs vid Migrationsverket.

Var hittar jag mitt kundnummer?

Kundnumret står

  • under personuppgifterna på intyget över inlämnad ansökan
  • uppe till höger på kompletteringsbegäran och eventuella andra brev som Migrationsverket har skickat till dig
  • uppe till höger på beslutet
  • på uppehållstillståndskortet under ”anmärkningar”.

Innan du kontaktar Migrationsverket, kontrollera ditt kundnummer och kom ihåg att anteckna kundnumret på varje dokument som du lämnar in till Migrationsverket. Då blir det snabbare att hantera ditt ärende.

Migrationsverkets diarienummer – vad är det?

Varje ärende som angår dig får ett eget diarienummer. Diarienumret används för att identifiera ditt ärende under hela handläggningsprocessen.

Var hittar jag diarienumret?

Diarienumret står

  • under personuppgifterna på intyget över inlämnad ansökan
  • uppe till höger på kompletteringsbegäran och eventuella andra brev som Migrationsverket har skickat till dig
  • uppe till höger på beslutet.

Innan du kontaktar Migrationsverket, kontrollera diarienumret för ditt ärende och kom ihåg att anteckna diarienumret på varje dokument som du lämnar in till Migrationsverket. Då blir det snabbare att hantera ditt ärende.