Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

EU-länderna

Följande länder är medlemsstater i Europeiska unionen (EU):

 • Finland
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Polen
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Om du är medborgare i ett EU-land och vistas i Finland över 3 månader, ansök om registrering av din uppehållsrätt.

Med medlemsstaterna i Europeiska unionen jämställs följande stater:

 • Norge
 • Island
 • Liechtenstein
 • Schweiz

Bestämmelserna om fri rörlighet tillämpas också på medborgare i dessa stater. 

De nordiska länderna

De nordiska länderna är:

 • Finland
 • Sverige
 • Norge
 • Danmark
 • Island

Om du är nordisk medborgare och vistas i Finland, registrera dina uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).