Hoppa till innehåll

Förfallande av ansökan

Ansökan förfaller, om

 • sökanden återkallar sin ansökan
 • en sökande som har lämnat in sin ansökan i Finland har sannolikt flyttat bort från Finland
 • sökanden dör
  • Migrationsverket fattar ett beslut om att ansökan förfaller. Beslutet kan inte överklagas.

Ansökan förfaller, om

 • sökanden får finskt medborgarskap
  • Migrationsverket fattar ett beslut om att ansökan förfaller. Beslutet kan överklagas.

Ansökan förfaller inte, om

 • anknytningspersonen eller arbetsgivaren uppger att han eller hon vill återkalla ansökan
 • anknytningspersonen flyttar bort från Finland, får finskt medborgarskap eller dör
 • uppehållstillstånd ansöks på grund av arbete och anställningsförhållandet upphör
  • Migrationsverket avgör ansökan med beaktande av den ändrade omständigheten. Beslutet kan överklagas.