För arbetsgivare

På dessa sidor har vi samlat information speciellt för arbetsgivare som sysselsätter eller har för avsikt att sysselsätta utlänningar som kommer från länder utanför EU och EES. Även studerande utanför EU- och EES-länderna kan vara arbetstagare. Därför innehåller sidorna också information om studerandes rätt att arbeta i slutet av avsnittet Arbetsgivarens roll i tillståndsprocessen.

Här hittar du snabbt svar på dina frågor som gäller arbetsgivarens roll i tillståndsprocessen och arbetsgivarens skyldigheter. Vi har också sammanställt en förteckning över länkar som är till nytta för arbetsgivare.