Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

För arbetsgivare

På dessa sidor hittar du följande information:

Arbetsgivarens roll i arbetstagarens uppehållstillståndsärende

Om dina arbetstagare är medborgare i ett EU- eller EES-land, har de och deras familjemedlemmar obegränsad rätt att arbeta i Finland. De måste dock registrera sin uppehållsrätt eller ansöka om uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar. Läs mer om i vilka fall en arbetstagare som är brittisk medborgare har rätt att arbeta i Finland

Om arbetstagaren inte är medborgare i ett EU- eller EES-land, ska han eller hon ansöka om uppehållstillstånd. Det finns över 20 olika uppehållstillstånd som man kan söka på grund av arbete. Läs mer om hur du kan hjälpa din arbetstagare med att välja den korrekta blanketten och med att söka uppehållstillstånd. I detta avsnitt berättar vi också om när du får veta om beslutet om arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd och i vilka fall du kan överklaga beslutet om du är missnöjd med det. 

Arbetsgivarens Enter Finland

Du kan snabba upp behandlingen av din arbetstagares ansökan genom att använda Enter Finland för arbetsgivare. Den snabba informationsöverföringen gör det möjligt att behandla ansökan smidigare, och dessutom kan vi utnyttja automation om ansökan lämnas in i Enter Finland, vilket snabbar upp behandlingen. E-tjänsten Enter Finland är säker och pålitlig att använda.

Arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft

Vilka är dina skyldigheter när du anställer en utländsk arbetstagare? Hur kontrollerar du arbetstagarens uppehållsrätt och rätt att arbeta? Vad händer om din arbetstagare inte har uppehållsrätt eller rätt att arbeta? I detta avsnitt finns även information om anmälan om olaglig arbetskraft och om arbetstagarens rättigheter. 

Till säsongsarbetarens arbetsgivare

Vad är säsongsarbete? Vilka är förutsättningarna för beviljande av tillstånd för säsongsarbete? För hur lång tid kan tillstånd för säsongsarbete beviljas? Du hittar svar på dessa och många andra frågor som gäller säsongsarbete i detta avsnitt. Läs dessutom instruktioner om hur du kompletterar arbetsvillkoren i arbetstagarens ansökan migri.fi/anvisningar-for-komplettering-av-arbetsvillkor. 

Arbetsgivarnas vanliga frågor
 

Nyttiga länkar för arbetsgivare

 

Webbinarier

Se Migrationsverkets webbinarier om arbete på sidan migri.fi/sv/videor.

Teman:

  • Webbinarium för arbetsgivare 
  • Webbinarium för arbetstagare (på engelska) 

Se en video om uppehållstillstånd för specialister (längd: cirka 8 minuter, endast på finska).

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.