Hoppa till innehåll

Certifierade arbetsgivare

Om ditt företag beviljas certifiering för arbetsgivare, införs ditt företag i en förteckning över certifierade arbetsgivare. Förteckningen över certifierade arbetsgivare uppdateras en gång per vecka.

Arbetsgivaren avförs från förteckningen över certifierade arbetsgivare när en tidsbegränsad certifiering har upphört att gälla och det inte har ansökts om förlängning av certifieringen. Arbetsgivaren avförs från förteckningen också om det har konstaterats brister i arbetsgivarens verksamhet och en prövning för återkallande av certifiering har inletts.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.