Hoppa till innehåll

Studieavgifterna och anteckningarna på uppehållstillståndskortet

Studieavgifter

Migrationsverket måste under uppehållstillståndsprocessen försäkra sig om att personen som ansöker om uppehållstillstånd har tillräckliga tillgångar för att leva i Finland. Därför bör läroanstalterna informera Migrationsverket om alla avgiftsbelagda utbildningsprogram och i vilket skede studieavgiften tas ut.

  • Om studieavgiften ska betalas före ankomsten till Finland ska till ansökan om uppehållstillstånd bifogas en utredning (av sökanden eller läroanstalten) om den betalda avgiften, och studeranden måste ha tillräckliga tillgångar för sin försörjning.
  • Om studieavgiften ska betalas först efter att personen har inlett sina studier ska sökanden vid ansökan om uppehållstillstånd bevisa att han eller hon har tillräckliga tillgångar till sitt förfogande för både studieavgiften och sin försörjning. Beloppet som krävs för försörjning kan inte användas för att täcka studieavgiften.
  • Om studeranden är befriad från avgiften eller har fått ett stipendium, måste han eller hon visa upp ett intyg utfärdat av läroanstalten över detta. Dessutom måste studeranden ha tillräckliga tillgångar för sin försörjning.

Läroanstalten fastställer om studeranden är befriad från studieavgifterna. Migrationsverket har ingen behörighet i ärendet.

Anteckningarna på uppehållstillståndskortet

Du kan lätt kontrollera statusen för en studerande som redan vistas i Finland från det beviljade uppehållstillståndskortet.

Typen av uppehållstillstånd ser du under punkten "typ av uppehållstillstånd" på framsidan av uppehållstillståndskortet. På framsidan ser du även giltighetstiden för kortinnehavarens tillstånd.

De olika typerna av uppehållstillstånd är:

  • B = tillfälligt uppehållstillstånd
  • A = kontinuerligt uppehållstillstånd
  • P = permanent uppehållstillstånd
  • P-EU = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

B- och A-tillstånden är tidsbegränsade uppehållstillstånd. Vistelsen för en finsk medborgares familjemedlem anses vara kontinuerlig och är därför av tillståndstyp A.

Om kortets innehavare har beviljats EU-blåkort, har texten EU-blåkort antecknats vid typpunkten under tillståndstypen.

Om vistelsen för en person som bor i Finland baserar sig på att han eller hon är familjemedlem till en EU-medborgare eller till en därmed jämförbar person, har han eller hon fått ett uppehållskort som bevis på detta. Uppehållskort beviljas ingen annan än de ovannämnda familjemedlemmarna.