Hoppa till innehåll

Studieavgifterna och anteckningarna på uppehållstillståndskortet

Studieavgifter

Migrationsverket måste försäkra sig om att personen som ansöker om uppehållstillstånd har tillräckliga tillgångar för att leva i Finland. Sökanden måste lämna in en utredning om tillräckliga tillgångar att leva i Finland för det första året.

  • Om studeranden betalar studieavgiften före ankomsten till Finland ska till ansökan om uppehållstillstånd bifogas en utredning (av studeranden eller läroanstalten) om den betalda avgiften och om tillräckliga tillgångar för försörjning. 
  • Om studeranden betalar studieavgiften först efter att han eller hon har inlett sina studier, måste studeranden vid ansökan om uppehållstillstånd bevisa att han eller hon har tillräckliga tillgångar till sitt förfogande för både studieavgiften och sin försörjning.  Studieavgiften kan inte betalas med de pengar som behövs för att leva i Finland.
  • Om studeranden är befriad från avgiften eller har fått ett stipendium, måste han eller hon visa upp ett intyg utfärdat av läroanstalten över detta. Dessutom måste studeranden ha tillräckliga tillgångar för sin försörjning.

Anteckningarna på uppehållstillståndskortet

Du kan lätt kontrollera statusen för en studerande som redan vistas i Finland från det beviljade uppehållstillståndskortet.

Typen av uppehållstillstånd ser du under punkten "typ av uppehållstillstånd" på framsidan av uppehållstillståndskortet. På framsidan ser du även giltighetstiden för kortinnehavarens tillstånd.

De olika typerna av uppehållstillstånd är:

  • B = tillfälligt uppehållstillstånd
  • A = kontinuerligt uppehållstillstånd
  • P = permanent uppehållstillstånd
  • P-EU = EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

A- och B-tillstånden beviljas för viss tid. Om studeranden vill fortsätta att vistas i Finland men hans eller hennes uppehållstillstånd håller på att gå ut, måste studeranden ansöka om fortsatt tillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd har ingen begränsad giltighetstid, utan det gäller tills vidare.

Om kortets innehavare har beviljats EU-blåkort, har texten EU-blåkort antecknats vid typpunkten under tillståndstypen.

Om vistelsen för en person som bor i Finland baserar sig på att han eller hon är familjemedlem till en EU-medborgare eller till en därmed jämförbar person, har han eller hon fått ett uppehållskort som bevis på detta. Uppehållskort beviljas ingen annan än de ovannämnda familjemedlemmarna.