Hoppa till innehåll
PTV-palvelun tiedot är tillfälligt borta.
 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 5–7 månader / fortsatt tillstånd 5 månader

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 470 € / fortsatt tillstånd 200 €

Ansökan om uppehållstillstånd för offer för människohandel

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan:

 • Du anses inte äventyra allmän ordning och säkerhet.

Villkoren

För att få tillfälligt uppehållstillstånd måste du uppfylla följande villkor:

1

Du har blivit eller på goda grunder kan misstänkas ha blivit offer för människohandel.

2

Du befinner dig i Finland när du ansöker om uppehållstillstånd.

3

Din vistelse i Finland är motiverad, eftersom det pågår en förundersökning eller domstolsbehandling som gäller människohandel.

4

Du samarbetar med myndigheterna för att de som misstänks för människohandel ska kunna gripas.

5

Du har inte längre förbindelser med de personer som är misstänkta för människohandel.

Om du befinner dig i en särskilt utsatt ställning, kan du få kontinuerligt uppehållstillstånd. Då förutsätter man inte att du samarbetar med myndigheterna eller att det på grund av en förundersökning eller en domstolsbehandling skulle vara motiverat att du vistas i Finland.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Allmänna bilagor

 • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären

Specifika bilagor

 • fritt formulerad skriftlig utredning om varför du misstänker att du har blivit offer för människohandel.
 • Migrationsverket tar ut en behandlingsavgift för ansökan.
  • Behandlingsavgiften återbetalas om du får uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan
Meny