Hoppa till innehåll

Permanent uppehållstillstånd

Använd denna ansökan för att ansöka om permanent uppehållstillstånd (P) i Finland.

Du kan få permanent uppehållstillstånd om

 • du har vistats i Finland i 4 år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd),
 • du har ett giltigt uppehållstillstånd när du ansöker om permanent uppehållstillstånd och
 • villkoren för beviljande av kontinuerligt (A) uppehållstillstånd fortfarande uppfylls.

Du kan inte få permanent uppehållstillstånd för studier eller för att söka arbete. Om du har beviljats ett fortsatt tillstånd på grund av studier eller för att söka arbete, kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd på andra grunder, om du uppfyller villkoren för tillståndet. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av arbete eller familjeband.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  9–13 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  9–13 månader

 • Avgift för webbansökan

  220 €

 • Avgift för pappersansökan

  270 €

 • För minderåriga sökande

  150

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Om du lämnar in en ansökan om permanent uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta arbeta medan ansökan behandlas. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om permanent uppehållstillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått permanent uppehållstillstånd.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

Permanent uppehållstillstånd, OLE_P_PEU

Fyll i ansökan i e-tjänsten