Hoppa till innehåll

Permanent uppehållstillstånd

Använd denna ansökan för att ansöka om permanent uppehållstillstånd (P) i Finland eller EU-uppehållstillstånd (P-EU) för tredjelandsmedborgare som vistats en länge tid i Finland. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas efter att en person har vistats i Finland i fyra år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd). P-EU-uppehållstillstånd kan beviljas efter att en person har vistats i Finland i fem år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd).

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  12–15 månader

   

  EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats en länge tid i Finland

  6 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  12–15 månader

   

  EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats en länge tid i Finland

  6 månader

 • Avgift för webbansökan

  160 €

 • Avgift för pappersansökan

  160 €

 • För minderåriga sökande

  150

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Om du lämnar in en ansökan om permanent uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta arbeta medan ansökan behandlas. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om permanent uppehållstillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått permanent uppehållstillstånd.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

Permanent uppehållstillstånd, OLE_P_PEU

Fyll i ansökan i e-tjänsten