Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för person som har avlagt examen i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete om du har studerat och avlagt en examen i Finland. Du måste ha ett undertecknat arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande.

Om du ännu inte har ett jobb eller om du har ett arbete men dina inkomster av arbetet inte är tillräckliga för att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete,

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  2–4 månader

 • Förväntad behandlingstid för papperansökan

  2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

När kan jag börja arbeta?

Första uppehållstillstånd

Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd. När du beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete har du obegränsad rätt att arbeta, oberoende av vad du har studerat.

Fortsatt tillstånd

Om du ansöker om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd för studier eller forskare går ut, får du fortsätta arbeta eller inleda en ny anställning redan innan din ansökan om fortsatt tillstånd har avgjorts. Om du ha lämnat in en ansökan om fortsatt tillstånd, har du obegränsad rätt att arbeta, oberoende av vad du har studerat. Du kan till exempel arbeta på heltid. Om du får ett negativt beslut på din ansökan om fortsatt tillstånd, får du inte fortsätta att arbeta trots att du överklagar beslutet.

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten