Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för den som har avlagt examen i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete om

 • du har studerat och avlagt en examen i Finland
 • du har fått arbete i Finland, du bedriver näringsverksamhet eller är verksam som företagare.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på denna grund oavsett vilket tillstånd du har haft under dina studier. Eftersom du har avlagt examen i Finland behöver du inte ansöka om till exempel uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för företagare. Du kan ansöka om uppehållstillstånd på denna grund även om det har gått tid sedan du avlade examen

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd månader / fortsatt tillstånd månader

 • Förväntad behandlingstid för papperansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Du kan ansöka om detta tillstånd om du har slutfört alla dina studier och får ett examensbetyg inom en månad. Bifoga examensbetyget till din ansökan genast när du har fått det. Bifoga till din ansökan en utredning om dina studier från din läroanstalt och uppge tidpunkten för utexamineringen. Tillståndet kan beviljas först efter att du är utexaminerad.

Om du får examensbetyget först senare men måste ansöka om ett nytt uppehållstillstånd redan nu, ansök exempelvis om uppehållstillstånd för studier för den resterande studietiden. 

Om du redan har utexaminerats för över en månad sedan, behöver du inte bifoga ett examensbetyg till din ansökan. Vi får ditt examensbetyg från studieregistret.

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd om din arbetsgivare är certifierad. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer om D-visum.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem.

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

När kan jag börja arbeta?

Första uppehållstillstånd

Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd. När du beviljas uppehållstillstånd som person som avlagt examen i Finland har du obegränsad rätt att arbeta.

Fortsatt tillstånd

Om ditt nuvarande tillstånd är ett uppehållstillstånd för studier och du ansöker om fortsatt tillstånd för den som har avlagt examen i Finland innan ditt nuvarande tillstånd går ut, får du fortsätta arbeta eller inleda ett nytt arbete redan innan du beviljas fortsatt tillstånd. Du har obegränsad rätt att arbeta. Läs mer på sidan Att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd.

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland