Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för au pairer

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer Finland som au pair.

Syftet med au pair-arbete är att ge unga personer (i åldern 17–30 år) en möjlighet att utföra lättare arbete i hemmet och bekanta sig med språket och kulturen i landet. Syftet är inte att anställa en arbetstagare i hushållet. Hembiträden ansöker om uppehållstillstånd med blanketten OLE_TY1. Av au pairer förutsätts tidigare studier eller intresse för det finska eller svenska språket eller kulturen, såsom Finlands historia eller politik. Arbetstiderna för au pairen ska vara sådana att det är möjligt för honom eller henne att delta i kurser i finska eller svenska i Finland.

Du kan bo i Finland som au pair i högst ett års tid.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  2–4 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  380 €

 • Avgift för pappersansökan

  480 €

Au pair

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

Du kan inte börja arbeta som au pair innan du har beviljats uppehållstillstånd. Värdfamiljen kan låta en au pair utföra lätt hushållsarbete högst 25 timmar i veckan. Du ska ha ledigt minst en hel dag per vecka och två på varandra följande dagar minst varannan vecka. Du måste också ha tillräckligt med tid för att delta i språkkurser och utveckla dig själv kulturellt och yrkesmässigt.

Om du av någon anledning inte kan stanna hos din värdfamilj, kan du byta värdfamilj utan att du behöver ansöka om ett nytt uppehållstillstånd, om ditt tillstånd fortfarande är i kraft. I Finland får man arbeta som au pair i högst ett år.

Din rätt att arbeta upphör när giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd går ut. Rätten att arbeta upphör även om du ansöker om fortsatt tillstånd på någon annan grund (till exempel på grund av arbete).

Allmänna bilagor

Specifika bilagor

 • ett avtal mellan dig och din värdfamilj där ni har kommit överens om följande saker:
  • ditt boende samt rättigheterna och skyldigheterna under au pairarbetet
  • din försörjning och förmåner som du eventuellt får av din värdfamilj
  • fickpengar minst 280 euro per månad
  • dina uppgifter och fördelningen per vecka av de högst 25 timmarna som kan användas för att utföra uppgifterna
  • din fritid och dina lediga dagar (minst en hel dag per vecka och två på varandra följande dagar minst varannan vecka)
  • kurser som du ska delta i (språkkurs i finska eller svenska eller annan kurs där du får kännedom om den finländska kulturen och det finländska samhället)
 • ett intyg över ditt hälsotillstånd som visar att du inte lider av tuberkulosis, salmonella eller hepatit eller bär på mässling (intyget ska vara mindre än tre månader gammalt)
 • en sjuk- och olycksfallsförsäkring för hela din vistelsetid
 • ett intyg över grundläggande kunskaper i det finska eller svenska språket
 • ett intyg över ditt intresse för den finländska kulturen (till exempel intyg över studier i historia, konst eller politik).

Au pairens rättigheter

Värdfamiljen kan låta en au pair utföra lätt hushållsarbete högst 25 timmar i veckan. Du ska ha ledigt minst en hel dag per vecka och två på varandra följande dagar minst varannan vecka. Du måste också ha tillräckligt med tid för att delta i språkkurser och utveckla dig själv kulturellt och yrkesmässigt.

Som au pair ska din ställning vara jämförbar med familjemedlemmarnas. Du deltar i familjens dagliga aktiviteter, och din arbetsbörda får i fråga om hem- och barnvård inte vara större än de övriga familjemedlemmarnas.

Om du av någon anledning inte kan stanna hos din värdfamilj, kan du byta värdfamilj utan att du behöver ansöka om ett nytt uppehållstillstånd, om ditt tillstånd fortfarande är i kraft. I Finland får man arbeta som au pair i högst ett år. Ett au pair-uppehållstillstånd förlängs inte efter detta. Om du vill, kan du ansöka om fortsatt tillstånd på nya grunder.

Ansökan om uppehållstillstånd för au pairer, OLE_AUP

Fyll i ansökan i e-tjänsten