Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för au pairer

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer Finland som au pair.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd som au pair om du har studerat eller på fritiden intresserat dig för

 • det finska eller svenska språket
 • finländsk kultur, till exempel Finlands historia eller politik.

Dina uppgifter som au pair måste organiseras i värdfamiljen på så sätt att du har möjlighet att delta i kurser i finska eller svenska i Finland.

Du kan bo i Finland som au pair i högst ett års tid.

Syftet med au pair-placeringen är att ge unga personer i åldern 17–30 år en möjlighet att bekanta sig med språket och kulturen i landet i utbyte mot lättare hushållsarbete.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  2–4 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  380 €

 • Avgift för pappersansökan

  480 €

Au pairer är inte anställda i hushållet. Om du ska arbeta som hembiträde eller hemhjälp, ansök om uppehållstillstånd för arbetstagare

Om du önskar att värdfamiljen kan be om uppgifter om handläggningsskedet för din ansökan, lägg till en fullmakt som bilaga till din ansökan.

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

Du får inte börja som au pair förrän uppehållstillståndet har beviljats. Du kan använda högst 25 timmar per vecka för att utföra uppgifter som au pair. 

Med ett uppehållstillstånd för au pairer kan du endast sköta au pair-uppgifter. Du har inte rätt att arbeta i Finland.  Du får vara au pair så länge ditt uppehållstillstånd för au pairarbete är giltigt även om du ansöker om fortsatt tillstånd på någon annan grund.  

Au pairens rättigheter

Du kan använda högst 25 timmar per vecka för att utföra au pairarbete. 

Du ska ha ledigt minst

 • en hel dag per vecka och
 • två på varandra följande dagar minst varannan vecka.

Du måste också ha tillräckligt med tid för att delta i språkkurser och utveckla dig själv kulturellt och yrkesmässigt.

Som au pair ska din ställning vara jämförbar med familjemedlemmarnas. Du deltar i familjens dagliga aktiviteter, och din arbetsbörda får i fråga om hem- och barnvård inte vara större än de övriga familjemedlemmarnas.

Du kan byta värdfamilj om du av någon anledning inte kan fortsätta hos din värdfamilj. Du behöver inte ansöka om ett nytt uppehållstillstånd om ditt tillstånd fortfarande är giltigt.  Du kan vara au pair i Finland i högst ett år. Om du så vill, kan du ansöka om fortsatt tillstånd på någon annan grund. Läs mer på sidan Fortsatt tillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd för au pairer, OLE_AUP

Fyll i ansökan i e-tjänsten