Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för au pairer

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer Finland som au pair.

Syftet med au pair-arbete är att ge unga personer (i åldern 17–30 år) en möjlighet att utföra lättare arbete i hemmet och bekanta sig med språket och kulturen i landet. Syftet är inte att anställa en arbetstagare i hushållet. Hembiträden ansöker om uppehållstillstånd med blanketten OLE_TY1. Av au pairer förutsätts tidigare studier eller intresse för det finska eller svenska språket eller kulturen, såsom Finlands historia eller politik. Arbetstiderna för au pairen ska vara sådana att det är möjligt för honom eller henne att delta i kurser i finska eller svenska i Finland.

Du kan bo i Finland som au pair i högst ett års tid.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  1–3 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  420 €

 • Avgift för pappersansökan

  470 €

Au pair

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Du kan inte börja arbeta som au pair innan du har beviljats uppehållstillstånd.
 • Värdfamiljen kan låta en au pair utföra lätt hushållsarbete högst 30 timmar i veckan och fem timmar om dagen. Du ska ha ledigt minst en hel dag per vecka. Av de månatliga lediga dagarna måste åtminstone en dag vara en söndag. Du ska också ha tillräckligt med tid för att delta i språkkurser och utvecklas kulturellt och yrkesmässigt.
 • Om du av någon anledning inte kan stanna hos din värdfamilj, kan du byta värdfamilj utan att du behöver ansöka om ett nytt uppehållstillstånd, om ditt tillstånd fortfarande är i kraft.
 • I Finland får man arbeta som au pair i högst ett år.
 • Din rätt att arbeta upphör när giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd går ut. Rätten att arbeta upphör även om du ansöker om fortsatt tillstånd på någon annan grund (till exempel på grund av arbete).

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • au pair-avtal (avtalet mellan au pair och den mottagande familjen)
 • intyg över allmänt hälsotillstånd (högst 3 månader gammalt)
 • intyg över att du inte finns med i straffregistret
 • arbetsintyg över tidigare erfarenhet av hushållsarbete eller barnavård
 • intyg över tidigare studier och språkkunskaper
 • utredning om kunskaper i finska eller svenska som skaffats i förväg
 • utredning om ditt intresse för finländsk kultur (till exempel intyg över studier i historia eller politik).

Be den mottagande familjen om följande bilagor och bifoga dem till ansökan:

 • utredning om var och hurdan sjuk- och olycksfallsförsäkring tas
 • utredning om kurser i finska eller svenska som du har anmälts eller ska anmälas till och som du har möjlighet att delta i
 • utredning om hur barnens dagvård eller skolelevernas eftermiddagsvård har ordnats.

Ansökan om uppehållstillstånd för au pairer, OLE_AUP

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny