Hoppa till innehåll

Att flytta till en kommun

Om du får ett positivt beslut på din asylansökan, kan du flytta till en egen bostad. När man har hittat en bostad åt dig och du flyttar bort från förläggningen, är du inte längre Migrationsverkets klient. Du blir då kommuninvånare och den kommun där du bor organiserar basservice åt dig, det vill säga exempelvis hälsovård och skolplatser för barnen.

När du har fått ett positivt beslut, kan du göra följande:

  • Du kan ansöka om en kommunplats i närområdet av förläggningen. En kommunplats betyder att du får en bostad i kommunen, att du genast blir kommuninvånare och att du får integrationstjänster för invandrare. En kommunplats är det primära sättet att flytta till en kommun, eftersom man då kan försäkra att den nya kommuninvånaren får de tjänster som han eller hon behöver. Förläggningen hjälper dig att söka en kommunplats.
  • Du kan be om hjälp av förläggningen att söka en bostad.
  • Du kan söka en bostad åt dig själv. Då ska du se till att bostaden är rimligt prissatt så att du klarar av att betala hyran.

Kontakta omedelbart personalen på din förläggning, när du har fått uppehållstillstånd. Du får noggrannare uppgifter av personalen på förläggningen om att söka en bostad samt om olika praktiska saker som du måste ta hand om.

Om du har bott i privat inkvartering, kan förläggningen tyvärr inte hjälpa dig att hitta en bostad. Du kan be kommunen om hjälp för att hitta en bostad efter dina mottagningstjänster upphör.

Mera information om livet i Finland: Arbets- och näringsministeriet

Se till att du ansöker om fortsatt tillstånd i tid innan ditt första tillstånd går ut. Mer information om att söka fortsatt tillstånd.

Kvotflyktingens flyttning till kommunen

Om du är kvotflykting, dvs. om FN:s flyktingorgan UNHCR har framfört att du ska omplacerats och Finland har beviljat dig flyktingstatus, arrangerar man först en hemkommun och en bostad åt dig och först därefter kan du flytta till Finland. I Finland bor du alltså inte på en förläggning utan du flyttar till en egen bostad.